Phiên họp thứ 8 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Kon Tum

Thứ Năm, 04/07/2024, 08:23 [GMT+7]
    Ngày 03/7/2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Kon Tum (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ 8 để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền. Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Phiên họp.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các thông báo, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Đã tổ chức 04 Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, 02 Phiên họp Ban Chỉ đạo; tổ chức 01 Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
Các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; tích cực điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật; trong kỳ, Ban Chỉ đạo đã kết thúc theo dõi 01 vụ án, do đã được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật.
 
    Ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 47 cuộc thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý tài chính - kế toán; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý và sử dụng đất;... Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 291 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân 137,8 triệu đồng; kiến nghị khắc phục các khuyết điểm, tồn tại và tổ chức họp kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm. Các cơ quan chức năng tiếp nhận 402 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; trong đó, có 186 đơn thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết (đến nay, các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết 138 đơn; đang giải quyết 48 đơn); 216 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết (tiến hành lưu, ban hành văn bản chuyển trả đơn, hướng dẫn công dân gửi hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định).
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Tiến độ điều tra, xử lý một số vụ việc, vụ án chưa bảo đảm yêu cầu; công tác giám định, định giá tài sản còn nhiều khó khăn, vướng mắc.
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo tiếp tục phổ biến, quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 07/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh" và các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác này; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên các lĩnh vực; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; trong đó, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội; triển khai hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên rà soát việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán, bảo đảm các kiến nghị, kết luận thanh tra, kiểm toán được thực hiện nghiêm túc, triệt để theo quy định. Nâng cao hiệu quả công tác giám định, định giá tài sản; tiếp tục theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Ban Chỉ đạo tỉnh để xem xét, chỉ đạo. 
                                                                                          Nguyễn Thị Hoa 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum)
.