Gia Lai: Tăng cường công tác phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 04/07/2024, 08:58 [GMT+7]
    Trong 6 tháng năm 2024, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua đã được cấp ủy, các địa phương, đơn vị triển khai quyết liệt, đạt được những kết quả tích cực. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các đơn vị, địa phương tỉnh Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kết luận tại các Phiên họp Ban Chỉ đạo, Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã tổ chức 5 hội nghị quán triệt các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hướng dẫn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng và triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm tỉnh Gia Lai
Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm tỉnh Gia Lai
    Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 25 văn bản cụ thể hóa, tổ chức thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 10 báo cáo chuyên đề, sơ kết, tổng kết về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành 12 văn bản để triển khai hoạt động. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn tỉnh và thực hiện tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra các tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, kịp thời ban hành Thông báo kết luận sau các Phiên họp; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận kiểm tra của Ban Chỉ đạo; triển khai đoàn kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Chư Prông.
 
    Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 8 tổ chức Đảng, 61 đảng viên; kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 223 tổ chức Đảng, 1.853 đảng viên; giám sát chuyên đề 193 tổ chức Đảng, 839 đảng viên. Qua đó, đã thi hành kỷ luật cảnh cáo 3 tổ chức Đảng; kỷ luật 213 đảng viên.
 
    Toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã triển khai thực hiện 80 cuộc thanh tra hành chính tại 323 đơn vị, đã kết thúc và kết luận 54 cuộc tại 211 đơn vị. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về tài chính tại 37 đơn vị với tổng số tiền hơn 16,5 tỷ đồng. Từ đó, kiến nghị nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 16,2 tỷ đồng, kiến nghị khác với số tiền hơn 275 triệu đồng đồng. Đến nay, đã thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền hơn 3,4 tỷ; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 10 tập thể, 82 cá nhân và chuyển hồ sơ 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
 
    Các cấp, ngành, cơ quan chức năng làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, nhất là các khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực. Vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong phòng, chống tham nhũng ngày càng được nâng cao.
 
    Về nhiệm vụ công tác thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác phát hiện, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nhận diện, khắc phục, chấn chỉnh hành vi sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, không dám làm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; báo cáo về công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; ban hành kế hoạch, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra theo Chương trình kiểm tra chuyên đề năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
                                                                          Hồng Minh
.