Thái Bình: Kết quả công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo

Thứ Ba, 30/04/2024, 06:23 [GMT+7]
    Theo báo cáo, trong quý I/ 2024, ngành Thanh tra tỉnh Thái Bình đã tổ chức thực hiện 29 cuộc thanh tra hành chính (18 cuộc triển khai từ kỳ trước, 11 cuộc triển khai trong kỳ), 51 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 207 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế 4.910 triệu đồng (kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 2.233 triệu đồng, kiến nghị xử lý theo thẩm quyền 2.677 triệu đồng); quyết định xử phạt và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 1.956 triệu đồng. 
 
    Thanh tra tỉnh đã thực hiện 9 cuộc thanh tra; qua thanh tra, đã chuyển 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình xem xét, xử lý theo quy định.
 
Các đại biểu tại Hội nghị giao ban Quý I/2024 Thanh tra tỉnh Thái Bình
Các đại biểu tại Hội nghị giao ban Quý I/2024 Thanh tra tỉnh Thái Bình
    Thanh tra các sở, ngành đã tiến hành 51 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 152 đơn vị, cá nhân; qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm gần 4,8 tỷ đồng; quyết định xử phạt và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính gần 2 tỷ đồng.
 
    Thanh tra các huyện, thành phố thực hiện 11 cuộc thanh tra triển khai từ kỳ trước và triển khai 9 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2024 tại 32 đơn vị. Qua thanh tra, đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm 141 triệu đồng…
 
    Cũng trong quý I, cơ quan chức năng các cấp của tỉnh đã tiếp 976 lượt đoàn, với 1.460 lượt người; về 679 vụ việc, Trong đó, có 13 đoàn đông người, với 246 lượt người, về 11 vụ việc. Cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận 1.002 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trong đó, kỳ trước chuyển sang 87 đơn, tiếp nhận trong kỳ 915 đơn, có 811 đơn đủ điều kiện xử lý về 682 vụ việc (80 đơn khiếu nại; 74 đơn tố cáo; 657 đơn kiến nghị, phản ánh). Qua giải quyết tố cáo đã chuyển Cơ quan điều tra 01 vụ việc, 01 đối tượng (trong đó 01 cán bộ, công chức, viên chức); xử lý hành chính 01 cá nhân, trong đó có 01 cán bộ, công chức.
 
    Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng trong tỉnh đã tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; triển khai, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, huyện, thành phố rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn. Đối với các vụ việc theo Kế hoạch 363 của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết đối với 1 vụ việc còn lại của Kế hoạch số 128, ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh.
Hương Giang
.