Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh cải cách hành chính trên môi trường điện tử

Chủ Nhật, 28/04/2024, 23:35 [GMT+7]
    Trong quý I/2024, Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tăng hồ sơ xử lý trên môi trường điện tử, đồng thời, có nhiều mô hình mới với quyết tâm nhằm phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. 
 
    Theo báo cáo, ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 và đã đề ra 21 chỉ tiêu, 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp với 98 nhiệm vụ cụ thể ở từng lĩnh vực công tác, phân công nhiệm vụ rõ ràng đối với từng đơn vị sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố; kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố; tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công vụ, quy tắc ứng xử Thành phố để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh tại 69 cơ quan, đơn vị; tổ chức thông tin tuyên truyền các nội dung có liên quan đến công tác cải cách hành chính gắn với chủ đề năm 2024 “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”; Thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính và đã ban hành kế hoạch, thực hiện công tác tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2023.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
    Trong quý, số lượng văn bản được gửi, nhận trên môi trường điện tử của Thành phố là 544.806 lượt văn bản; liên thông văn bản điện tử Cổng dịch vụ công quốc gia là 73.452 lượt văn bản.
 
    Cũng trong quý I, Thành phố đã kiểm soát chất lượng 167 quy trình, ban hành 55 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; đến ngày 14/3, Thành phố đã phê duyệt 1.626 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính.
 
    Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành danh mục 7 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 13 dịch vụ công trực tuyến một phần để cung cấp trên môi trường điện tử; tính đến nay, UBND Thành phố đã ban hành danh mục 470 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 289 dịch vụ công trực tuyến một phần để cung cấp trên môi trường điện tử.
 
    Về hồ sơ được giải quyết trên môi trường số hóa, trong quý I, Thành phố có 16.213/454.821 hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý; tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trên hệ thống là 443.915/454.821 hồ sơ (đạt tỷ lệ 97,6% giải quyết đúng hạn); tỷ lệ hồ sơ đồng bộ Cổng dịch vụ công quốc gia có 454.821/2.522.782 hồ sơ (đạt 18,2%).
 
    Nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn Thành phố đã nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính đem lại lợi ích thiết thực cho người dân; như: Giải pháp “Phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương phục vụ người dân thực hiện đăng ký trực tuyến khai sinh, cấp số định danh cá nhân và thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh” tại Quận 5; mô hình “Đăng ký lưu trú cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân qua phần mềm ASM” tại bệnh viện Quận 4; giải pháp “Xây dựng Hệ thống tiếp nhận phản ánh về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập” của Quận 6; hay mô hình “Tiếp nhận phản ánh lĩnh vực nhà đất đô thị bằng hình thức quét mã QR” tại quận Tân Bình.
 
    Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tập trung rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện rà soát, tái cấu trúc đơn giản hóa quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với 100% thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm thành phần hồ sơ... Phải luôn xác định công tác cải cách hành chính không có điểm dừng mà phải luôn được tiếp tục, được cải tiến và phải được thúc đẩy vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp cũng như yêu cầu phát triển của Thành phố. Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội theo chủ đề đặt ra trong năm 2024 và phấn đấu đạt chỉ số cải cách hành chính năm 2024 dẫn đầu cả nước.
Quỳnh Trang
.