Lạng Sơn: Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo

Chủ Nhật, 28/04/2024, 00:40 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra trách nhiệm thi hành pháp luật về thanh tra. Thanh tra tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra theo đúng tiến độ và quy định của pháp luật. 
 
    Theo báo cáo, trong quý I, ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 29 cuộc thanh tra hành chính với 23 cuộc theo kế hoạch được phê duyệt, 6 cuộc thanh tra đột xuất và đã ban hành 10 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, đã phát hiện các hạn chế, thiếu sót, sai phạm trong các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng đất đai… tổng số tiền vi phạm hơn 928 triệu đồng; đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 1 tập thể, 19 cá nhân; phát hiện có dấu hiệu tội phạm, chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra 2 vụ việc từ năm 2023 chuyển sang; Cơ quan điều tra đã tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan, đang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với 2/2 vụ việc.
 
 Hội nghị giao ban thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị tại tỉnh Lạng Sơn
Hội nghị giao ban thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị tại tỉnh Lạng Sơn
    Về công tác thanh tra chuyên ngành, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 56 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 52 cuộc theo kế hoạch, 4 cuộc đột xuất. Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu về vấn đề giao thông đường bộ, vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân, tiêu chuẩn đo lường, xây dựng, tài chính, tài nguyên, môi trường… Kết quả đã phát hiện 13 tổ chức, 15 cá nhân có vi phạm. Thu hồi, nộp ngân sách nhà nước 162 triệu đồng; phát hiện và kiến nghị xử lý khác 250 triệu đồng; đã ban hành 28 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số tiền xử phạt460,15 triệu đồng.
 
    Cũng trong quý I, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị của tỉnh Lạng Sơn đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; đẩy mạnh, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
    Số lượt đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy đã giảm so với cùng kỳ năm trước, đã tiếp nhận 141 đơn, giảm 22 đơn. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận 24 lượt đăng ký Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân với 28 vụ việc. Qua rà soát, Ban Nội chính đã tham mưu Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo và đôn đốc các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các nội dung theo quy định pháp luật.
 
    Bí thư các huyện ủy, thành ủy đã tiếp công dân 8 kỳ với 12 lượt công dân, Bí thư Đảng ủy cấp xã tiếp 13 cuộc với 14 công dân đến kiến nghị, phản ánh. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận 76 đơn, thư, đã nghiên cứu, xử lý 75 đơn. Tổng số đơn thư gửi đến các cơ quan hành chính 3 cấp là hơn 1.300 đơn; trong đó, thủ trưởng các đơn vị đã chỉ đạo giải quyết 591/1.007 đơn thuộc thẩm quyền. 
 
    Trong thời gian tới, UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được phê duyệt, bảo đảm đúng yêu cầu về nội dung và trình tự, thời gian theo quy định của pháp luật. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu; triển khai có hiệu quả thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật. Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, chú trọng việc phát hiện, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực được thanh tra. Thường xuyên chỉ đạo thực hiện xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, bảo đảm kết luận thanh tra được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán, xử lý nghiêm túc các trường hợp cố tình không chấp hành nghiêm túc kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán.
 
    Tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác tiếp công dân, phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, chủ động báo cáo, kiến nghị với UBND tỉnh, các cơ quan cấp tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền để giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của công dân; các chi bộ, đoàn thể thôn, tổ dân phố nâng cao trách nhiệm, bám nắm địa bàn, phát huy vai trò tuyên truyền, vận động để giúp cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm vụ việc theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo làm ảnh hưởng an ninh, trật tự, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Hương Giang
.