Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Thứ Ba, 26/12/2023, 16:22 [GMT+7]
    Ngày 25/12/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ 5 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; cho ý kiến đối với Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo.
 
    Theo Báo cáo tại Phiên họp, năm 2023, công tác PCTNTC tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả toàn diện, có bước đột phá mới ở cả Trung ương và các địa phương trên toàn quốc nói chung, trong đó có tỉnh Nam Định; được cán bộ, đảng viên, nhân dân ngày càng tin tưởng, đồng tình, ủng hộ. 
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương đối với công tác PCTNTC. Thực hiện nghiêm chế độ làm việc, tiến hành 04 phiên họp Ban Chỉ đạo, 08 cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCTNTC được tăng cường, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra đối với 05 tổ chức đảng, 05 đảng viên; giám sát 08 tổ chức đảng, 08 đảng viên; Ban Chỉ đạo đã kiểm tra đối với 04 tổ chức đảng; thanh tra tỉnh đã tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. 
 
    Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong công tác xác minh, điều tra, xử lý đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là 08 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo bảo đảm đúng tiến độ. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Tham mưu tổ chức thành công Hội nghị tập huấn công tác PCTNTC cho các đồng chí cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh. Chủ trì tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo và tiến hành kiểm tra đối với một số cấp ủy cấp huyện liên quan đến công tác PCTNTC.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo đối với công tác PCTNTC năm 2023. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu: Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp về PCTNTC theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương. Chỉ đạo tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; nhất là tập trung kiểm tra, xử lý dứt điểm các sai phạm của các tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Các cơ quan chức năng thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; kiên quyết khắc phục tệ “tham nhũng vặt”; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nhất là các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục phối hợp đề xuất đưa một số vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; duy trì, tổ chức nghiêm các phiên họp Ban Chỉ đạo, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; hoàn thành tốt Chương trình công tác năm 2024 đã đề ra.
Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh Nam Định
.