Ban Nội chính Trung ương: Tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thứ Hai, 25/12/2023, 22:38 [GMT+7]
    Ngày 25/12/2023, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Lễ trao tặng Huân chương Lao động, Huy hiệu Đảng. Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Phạm Thị Thu Thủy, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.
    
    Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Công đoàn Viên chức Việt Nam và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, Ban Nội chính Trung ương phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch đã đề ra. Cụ thể: Tập trung xây dựng 04 Đề án lớn, trong đó, đã hoàn thành, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đề án Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cuờng sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Đề án “Sửa đổi Quy chế phối hợp giữa Ban Nôi chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương và các Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao”; tập trung xây dựng 02 Đề án: Cơ chế bảo vệ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và Đề án “Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng”. Ðặc biệt, đã trình Bộ Chính trị ký ban hành Quy định về “Kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
    Chủ trì, phối hợp hoàn thành việc biên tập, xuất bản và tổ chức thành công Lễ ra mắt Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; phối hợp xây dựng tài liệu huớng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về nội dung, giá trị cốt lõi của Cuốn sách. Hoàn thành Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) và cải cách tư pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay để phục vụ xây dựng tập tài liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và hoàn thành Báo cáo chuyên đề tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đấu tranh PCTNTC qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới.
 
    Cùng với các đề án lớn, Ban đã xây dựng trên 100 báo cáo, đề xuất gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 02 Ban Chỉ đạo về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp; triển khai nghiên cứu 13 đề tài, đề án khoa học cấp ban Đảng, hoàn thành 04 đề tài, đề án, trong đó có 02 đề tài, đề án được đánh giá xuất sắc.
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị
    Tham mưu có chất luợng nội dung, phục vụ tốt 02 Phiên họp Ban Chỉ đạo và 02 Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC; tham mưu ban hành 109 văn bản đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan triển khai thực hiện Chương trình công tác và các Kết luận Phiên họp, Cuộc họp; tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị sơ kết 01 nǎm hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh do đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì để chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của các Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh; chủ động tham mưu, đề xuất đưa một số vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; theo dõi, đôn đốc và tham mưu đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, xác minh các vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo...
 
    Tham mưu chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; tham mưu hoàn thiện, ban hành các văn bản sau Phiên họp; hoàn thiện, trình Bộ Chính trị Đề án kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; tham mưu Thường trực Ban Bí thư cho ý kiến đối với Đề án Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp và phối hợp Ðảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp.
 
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
    Bên cạnh đó, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức thành công Hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nǎm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội chính Đảng; Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Ban Nội chính Trung ương với Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh, thành phố; trực tiếp giới thiệu về nội dung và giá trị cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư và tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, PCTNTC cho cán bộ, đảng viên 45 bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức; hướng dẫn, đôn đốc chỉ đạo xử lý nhiều vụ án, vụ việc có khó khăn, vướng mắc, kéo dài ở các địa phương; hoàn thành việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo; thẩm định, tham gia ý kiến có chất luợng đối với nhiều dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp.
 
    Công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trong lĩnh vực nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp được chú trọng và đạt được nhiều kết quả; công tác phối hợp với các cơ quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao ngày càng chặt chẽ; có nhiều tiến bộ trong công tác nắm bắt, đánh giá tình hình, nhất là những vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội để tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo; tiếp tục làm tốt và là một kênh quan trọng trong việc tham gia ý kiến về công tác cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ cho đồng chí Cao Việt Cường, Phó Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Nghiên cứu tổng hợp giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp; bổ nhiệm đồng chí Y Trung NiêK’Dăm, Chuyên viên chính Vụ Địa phương III giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm
    Công tác thông tin, tuyên truyên về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp được đẩy mạnh, đem lại nhiều kết quả thiết thực; nhất là, phối hợp thông tin kịp thời về kết quả các Phiên họp, Cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và hoạt động của các Thành viên Ban Chỉ đạo; thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng và phát sóng Chuyên mục “Phòng, chống tham nhũng, suy thoái, tiêu cực”, Phóng sự tài liệu “Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh - Một năm hoạt động”. Phát hành Tạp chí Nội chính hằng tháng và duy trì hoạt động của Trang Thông tin điện tử tổng hợp...
 
    Hoạt động hợp tác quốc tế được triển khai đúng tinh thần, chủ trương của Bộ Chính trị về đối ngoại và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổ chức phục vụ tốt 03 Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban làm Trưởng Đoàn thăm, làm việc tại một số nước Thụy Sỹ, Hy Lạp, Venezuela, Nicaragua, Mexico, Colombia; tổ chức tốt 03 Đoàn công tác của lãnh đạo Ban làm việc tại Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Tổ chức đón, tiếp chu đáo, trọng thị Đoàn Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sang thăm, làm việc tại Ban và ký Kế hoạch triển khai thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Cờ thi đua của Ban Nội chính Trung ương tặng Vụ Pháp luật và Văn phòng Ban đạt danh hiệu
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Cờ thi đua của Ban Nội chính Trung ương tặng Vụ Pháp luật và Văn phòng Ban đạt danh hiệu "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023"
    Công tác Đảng, đoàn thể, xây dựng cơ quan, đơn vị có nhiều tiến bộ; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; nhiều đơn vị, cá nhân được biểu dương, khen thưởng, tôn vinh; tinh thần đoàn kết, “sống nghĩa tình, làm việc hết mình” đang được lan tỏa trong các vụ, đơn vị.
 
    Tại Hội nghị các ý kiến phát biểu tham luận, phân tích những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đồng thời, kiến nghị những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ban trong năm 2024.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã biểu dương các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên và nhân viên Ban Nội chính Trung ương đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2023; đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cần được quan tâm khắc phục trong thời gian tới.
 
    Về nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu, tiếp tục bám sát tiến độ các vụ án, vụ việc, kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc theo đúng yêu cầu, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất về một số vấn đề lớn trong các dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương và các bộ, ngành Trung ương. 
 
    Đồng chí Trưởng Ban lưu ý, các vụ, đơn vị chuẩn bị nội dung, tổ chức tốt Hội nghị tổng kết ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023; khẩn trương đôn đốc các đoàn kiểm tra hoàn thành Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra theo Kế hoạch số 35-KH/BCĐTW, ngày 07/8/2023 của Ban Chỉ đạo về kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước; Kế hoạch số 134-KH/BNCTW, ngày 01/6/2023 của Ban Nội chính Trung ương về kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11-Qđi/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư tại một số tỉnh ủy, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương; quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2024; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, lực lượng vũ trang theo phân công của Bộ Chính trị; thăm hỏi, chúc tết cán bộ hưu trí của Ban; hỗ trợ, động viên những cán bộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng.
 
    Tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ cho đồng chí Cao Việt Cường, Phó Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Nghiên cứu tổng hợp giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp; bổ nhiệm đồng chí Y Trung NiêK’Dăm, Chuyên viên chính Vụ Địa phương III giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 02 đồng chí nguyên Quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác PCTNTC và nguyên Vụ trưởng thuộc Vụ Cải cách tư pháp đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
 
    Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương khen thưởng 03 Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 32 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Cơ quan nội chính.
 
    Tặng Cờ thi đua của Ban Nội chính Trung ương cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023; 09 Bằng khen cho tập thể cấp vụ, 05 tập thể cấp phòng có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác năm 2023; trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Ban cho 01 đồng chí; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 25 đồng chí; tặng Bằng khen của Trưởng Ban cho 01 cá nhân có 02 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Bằng khen của Trưởng Ban cho 26 cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất năm 2023. 
Đặng Phước
.