Ban Nội chính Trung ương: Tổng kết công tác năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ Hai, 25/12/2023, 18:00 [GMT+7]
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị

 Đại diện các Vụ thuộc Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đoàn Hồng Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa Phương II
Đồng chí Đoàn Hồng Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa Phương II
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I
Đồng chí Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp
Đồng chí Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp
Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp
Đồng chí Mai Xuân Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc
Đồng chí Mai Xuân Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc
Đồng chí Nguyễn Xuân Diện, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác nội chính
Đồng chí Nguyễn Xuân Diện, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác nội chính
Đồng chí Nguyễn Hữu Quảng, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp
Đồng chí Nguyễn Hữu Quảng, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp
Đồng chí Trương Thị Văn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính
Đồng chí Trương Thị Văn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính

 Đặng Phước

.