Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tây Ninh thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2023

Thứ Sáu, 29/12/2023, 05:04 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Phiên họp lần thứ 7 để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh chủ trì Phiên họp.
 
    Theo Báo cáo tại Phiên họp, trong năm 2023, hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh đã đi vào nền nếp, hiệu quả, hoàn thành tốt các nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra, đồng thời bám sát các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong năm, đã tổ chức 12 Phiên họp, Cuộc họp định kỳ của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Công tác PCTNTC tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả. Trong năm, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, trọng tâm là triển khai thực hiện tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại các Phiên họp của Ban Chỉ đạo; tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 05/11/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác PCTNTC, giai đoạn 2021-2025.
 
    Công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; thường xuyên đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo, các vụ án, vụ việc tồn đọng, kéo dài. 
 
    Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực được đặc biệt quan tâm. Các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên; qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 18 đảng viên tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan thanh tra tiến hành 70 cuộc, phát hiện vi phạm và kiến nghị xử lý hơn 9,8 tỷ đồng và hơn 30.000m2 đất, kiến nghị chuyển Cơ quan điều tra 01 vụ, 05 đối tượng.       
 
    Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác PCTNTC và hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh trong năm 2023.
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị tập trung hoàn hiện, ban hành chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo. Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo tích cực chủ động dự báo, nắm bắt tình hình về công tác PCTNTC, các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội; chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về PCTNTC, trọng tâm là các kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC tại các Phiên họp, Cuộc họp. Tiếp tục rà soát đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo để tập trung xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; kiên quyết khắc phục tệ “tham nhũng vặt” và tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong đấu tranh phòng, ngừa tham nhũng.
 
    Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp của của Tỉnh ủy về tăng cường công tác PCTNTC giai đoạn 2021-2025; nâng cao điểm số đánh giá công tác PCTNTC theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, góp phần cải thiện các chỉ số quản trị, hành chính công của tỉnh (PAPI) và môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh trong thời gian tới.
Tấn Tuân
.