Hội thảo: Nhận diện và phòng ngừa tham nhũng trong khu vực công có liên quan đến khu vực tư - Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Thứ Ba, 26/12/2023, 14:30 [GMT+7]
Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo
Chủ trì Hội thảo
Chủ trì Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo
Ông Patrick Haverman, Quyền Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
Ông Patrick Haverman, Quyền Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
Luật sư Nguyễn Huwnng Quang, Trưởng Văn phòng luật sư NHQuang và Công sự, Trưởng nhóm nghiên cứu trình bày Báo cáo
Luật sư Nguyễn Hưng Quang, Trưởng Văn phòng luật sư NHQuang và Cộng sự, Trưởng nhóm nghiên cứu trình bày Báo cáo "Nhận diện và phòng ngừa tham nhũng trong khu vực công có liên quan đến khu vực tư - Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam"

 Các đại biểu dự Hội thảo tham gia thảo luận

Ông Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ
TS. Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ
Ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1, Thanh tra Chính phủ
ThS. Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1, Thanh tra Chính phủ
PGS. TS. Nguyễn Thị Quế Anh, Hiệu trưởng trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. TS. Nguyễn Thị Quế Anh, Hiệu trưởng trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Bà Nguyễn Thị Khánh, Trường Đại học Kiểm sát
ThS. Nguyễn Thị Khánh, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Ông Đậu Văn Côi, Vụ trưởng Vụ xã hội, Ban Kinh tế Trung ương
Ông Đậu Văn Côi, Vụ trưởng Vụ xã hội, Ban Kinh tế Trung ương
Bà Đặng Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Bà Đặng Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam
PGS. TS Nguyễn Hoàng Anh, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. TS Nguyễn Hoàng Anh, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ông Nguyễn Đức Lam, Chuyên gia về Quản trị công
Ông Nguyễn Đức Lam, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc hội

 Đặng Phước

.