Bộ Xây dựng: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 11/12/2023, 08:44 [GMT+7]
    Bộ Xây dựng vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Bùi Xuân Dũng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì Hội nghị; tham dự có đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc Bộ và Lãnh đạo Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV), Thanh tra Chính phủ...
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Dũng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, thời gian qua, Bộ Xây dựng thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ. Trong đó, tập trung vào các nội dung chính bao gồm, thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, danh mục người có nghĩa vụ kê khai hàng năm, công khai bản kê khai tài sản tại cơ quan, đơn vị, xử lý hành vi đối với người kê khai. Qua đó, đã góp phần phổ biến, quán triệt các quy định về việc kiểm soát tài sản, thu nhập đến người thuộc diện phải kê khai của cơ quan, tổ chức. Hàng năm, các đơn vị thuộc Bộ đã tổ chức kê khai tài sản, thu nhập nộp về Thanh tra Bộ Xây dựng (cơ quan đầu mối kiểm soát tài sản, thu nhập) với khoảng 1.700 bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. Về công tác kê khai, tài sản thu nhập, các cơ quan thuộc Bộ đã thực hiện kê khai, công khai tài sản đảm bảo quy định. Riêng năm 2022, số lượng người kê khai là 1.352 người thuộc 62 đơn vị. Trong đó, số bản kê khai được công khai bằng hình thức niêm yết là 565, chiếm tỷ lệ 41,8%; Số bản kê khai được công bố công khai tại cuộc họp là 787, chiếm 58,2%. Về xác minh tài sản, thu nhập năm 2022, Bộ Xây dựng đã thực hiện xác minh và ban hành kết luận xác minh tài sản, thu nhập với 17 người thuộc 5 đơn vị. Trong năm 2023, xác minh 24 người thuộc 12 đơn vị. Tính đến tháng 12/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành kết luận xác minh tài sản, thu nhập đối với 24 người.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Các đại biểu tham dự Hội nghị được phổ biến: (1) Những quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó nhấn mạnh những các nội dung chính về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ để các đại biểu nắm rõ và áp dụng, triển khai và thực hiện theo đúng các quy định, hướng dẫn về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó có công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản; (2) Những nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với các quy định đã được ban hành như: Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Thông tư số 05/2023TT-BXD về quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; Thông tư số 08/2023/TT-BXD ban hành ngày 03/10/2023 về quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng.
 
    Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan và từng cá nhân trong việc kê khai, kiểm soát tài sản theo quy định thông qua các hướng dẫn, phổ biến trao đổi các nội dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó có công tác kê khai tài sản.
                                                                                       Văn Hiếu
.