Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước đối với Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thứ Sáu, 22/12/2023, 18:11 [GMT+7]
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu kết luận
Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu
Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu
Đồng chí Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn kiểm tra trình bày dự thảo báo cáo
Đồng chí Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn kiểm tra trình bày dự thảo báo cáo
Các đồng chí dự Hội nghị
Các đồng chí dự Hội nghị

 Đại biểu dự Hội nghị phát biểu

Đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư
Đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư
Đồng chí Lương Văn Kết, Chánh Thanh tra Bộ Kế hoạch và đầu tư
Đồng chí Lương Văn Kết, Chánh Thanh tra Bộ Kế hoạch và đầu tư
Đồng chí Trần Bảo Hùng, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu
Đồng chí Trần Bảo Hùng, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Đồng chí Hoàng Mạnh Phương, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Đồng chí Hoàng Mạnh Phương, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và đầu tư

 Đặng Phước

.