Thái Nguyên: Kiểm tra việc thực hiện kết luận các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Thứ Ba, 08/08/2023, 15:45 [GMT+7]
    Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên; đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị công bố Quyết định số 1623-QĐ/TU, ngày 23/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc thực hiện kết luận các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Đoàn Kiểm tra, Tổ giúp việc và đại diện các cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
     Mục đích của công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế qua công tác thanh tra, kiểm toán. Đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế; kịp thời kiến nghị chuyển các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 
 
    Công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước được tiến hành tổng thể, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; trong quá trình triển khai thực hiện không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Qua kiểm tra phải làm rõ bản chất sai phạm, xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị các Đảng ủy được kiểm tra tập trung báo cáo làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc thực hiện các kết luận thanh tra, các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; kết quả xử lý các tập thể, cá nhân có sai phạm và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan. 
 
    Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu thành viên Đoàn kiểm tra, Tổ giúp việc bám sát nội dung kiểm tra theo Kế hoạch, phân công nhiệm vụ để thực hiện nghiêm túc có hiệu quả, kết thúc kiểm tra xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra với Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.
Trần Thị Hồng Nhung
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên)
.