Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh sau 1 năm hoạt động

Thứ Năm, 03/08/2023, 07:06 [GMT+7]
    Sau 1 năm được thành lập và đi vào hoạt động, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP. Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo) đã xây dựng, ban hành Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, các chương trình công tác năm 2022 và 2023; tham mưu Ban Thường vụ Thành  ủy quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các Cuộc họp, Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương và Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức 03 Phiên họp Ban Chỉ đạo và 03 Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo. Sau mỗi Phiên họp, Cuộc họp đều kịp thời ban hành thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để các thành viên, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo và các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện; đồng thời, phân công từng thành viên Ban Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
 
    Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã thực hiện nghiêm túc quy định về quan hệ công tác và chế độ báo cáo theo quy định; chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, nhất là trong giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến lĩnh vực, địa bàn, chuyên đề, công việc thành viên khác đang quản lý, phụ trách; công tác theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo việc điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.
 
Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP. Hồ Chí Minh
Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP. Hồ Chí Minh
    Kịp thời chỉ đạo, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn Thành phố thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố theo dõi chỉ đạo.
 
    Định kỳ hằng tuần, Ban Nội chính Thành ủy, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan liên quan tập trung rà soát tiến độ giải quyết từng vụ án, vụ việc, không để chậm trễ vì lý do chủ quan; tăng cường công tác phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quy định của pháp luật; tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tổng số tiền thu hồi là 1,5 tỷ đồng/6 vụ án có tài sản thất thoát, đồng thời tiến hành phong tỏa nhiều tài sản khác; nghiên cứu giải pháp khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản khi giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trên địa bàn Thành phố.
 
    Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thường xuyên duy trì quan hệ, phối hợp công tác với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các cơ quan tiến hành tố tụng; thường xuyên tổ chức các cuộc họp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh và báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, cho chủ trương, đường lối, quan điểm xử lý đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Nổi bật là từ khi Ban Chỉ đạo được thành lập đến tháng 6/2023, các cơ quan tiến hành tố tụng Thành phố đã khởi tố mới 05 vụ án tham nhũng, với tổng số 138 bị can. Các cơ quan chức năng đã kết thúc điều tra, truy tố, chuyển sang Tòa án thụ lý xét xử 03 vụ án. 
 
    Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đã hoạt động tích cực, hiệu quả, góp phần quan trọng duy trì chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo. Hiện nay, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đang thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo triển khai nhiều nội dung theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng triển khai Đề án “Một số giải pháp, bài học kinh nghiệm phòng ngừa hành vi vi phạm tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp Nhà nước” nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Tuệ Minh
.