Đắk Nông: Quán triệt nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 02/08/2023, 14:49 [GMT+7]
    Ngày 01/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó quán triệt nội dung  Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị; Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với khoảng hơn 800 đại biểu từ 8 điểm cầu tại các huyện, thành phố.
 
    Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện ý thức trách nhiệm, tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao của Tỉnh  ủy Đắk Nông trong việc lan tỏa tinh thần kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết lần thứ XII của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Đắk Nông về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn mới. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị, Tiến sĩ Trịnh Thăng Quyết, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Nội chính Trung ương đã triển khai các nội dung học tập trọng tâm, bao gồm: Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực... và nội dung cốt lõi Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Cuốn sách bao gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được trình bày trong cuốn sách 600 trang, với 111 bức ảnh, với kết cấu 3 phần: Phần thứ nhất: "Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam" nhằm làm rõ các vấn đề có tính lý luận và tổng kết thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta trong 10 năm qua. Phần thứ hai: “Nhất quán phương châm: phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; tổng hợp các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Phần thứ ba: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”; tổng hợp những ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta và vai trò lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư.
 
    Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch số 110-KH/TU, ngày 8/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đưa các nội dung về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào các chương trình giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị; các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, tạo sự lan tỏa cho toàn cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh; đưa các nội dung tác phẩm vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Hồng Phước 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông)
.