Phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh

Thứ Tư, 02/08/2023, 14:46 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Phiên họp thứ 5 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo để thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình công tác 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023. 
 
    Theo báo cáo tại Phiên họp, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo tỉnh đã hoàn thành khối lượng lớn công việc theo Chương trình công tác năm đề ra; Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, Ủy viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo hướng đồng bộ, chặt chẽ; phát huy hiệu quả cơ chế làm việc tập thể, duy trì các cuộc họp, thảo luận, thống nhất, cho ý kiến chỉ đạo, xử lý kịp thời đối với các vụ án, vụ việc về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực; trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý các tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; thanh tra các lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, nhất là tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên đề theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương. 
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Trong 6 tháng đầu năm, đã có 99 cuộc thanh tra kinh tế xã hội được triển khai; 11 cuộc thanh tra trách nhiệm; Thanh tra các sở, ngành, địa phương tiến hành triển khai 272 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, qua đó kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách số tiền 56.295,86 triệu đồng, kịp thời phát hiện, chỉ đạo, xử lý nghiêm các tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên vi phạm. Một số vụ việc được phát hiện qua các hoạt động của các cơ quan chức năng được đưa vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo có tác động răn đe, cảnh tỉnh rất lớn. 
 
    Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng quyết liệt đấu tranh, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, thể hiện rõ sự kiên quyết, không nể nang, né tránh, thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Trung ương “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai”. Trong kỳ, cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp của tỉnh đã khởi tố điều tra 22 vụ/103 bị can về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực; đã kết thúc điều tra 08 vụ/50 bị can, đình chỉ điều tra 01 bị can; truy tố 09 vụ/52 bị can; xét xử 07 vụ/44 bị cáo. Đáng chú ý là các vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần quản lý Đường sông 3, vụ án liên quan tới Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á xảy ra tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đều đã được đưa ra xét xử công khai, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. Chú trọng thực hiện các biện pháp về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực, đã có trên 6,5 tỷ đồng được thu hồi. 
 
    Bên cạnh một số kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế, cần được quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới, tập trung vào: Công tác tự kiểm tra, giám sát, phát hiện các vi phạm, sai phạm từ dưới cơ sở, nhất là cấp huyện, cấp xã, cấp phòng ban chưa đủ mạnh; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã có nơi, có lúc chưa coi trọng đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh đối với nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi địa phương mình.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, gắn với vai trò người đứng đầu, trong đó có người đứng đầu các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan công an, thanh tra, kiểm tra trong thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, kiến nghị phòng ngừa từ xa, từ sớm, từ cơ sở đối với các dấu hiệu vi phạm pháp luật; tập trung hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ, thực sự có chất lượng và hiệu quả; tiếp tục rà soát kỹ việc khắc phục hậu quả về kinh tế, thu hồi tài sản, đất đai gắn với xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.
 
    Tăng cường trách nhiệm Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phải tạo được sự chuyển biến thực sự rõ nét trong phạm vi địa bàn chịu trách nhiệm, đồng thời báo cáo việc củng cố cơ quan thanh tra cấp huyện sau khi sắp xếp lại theo kết luận của Bộ Chính trị; nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức Chính trị xã hội, cơ quan thông tin đại chúng và quần chúng nhân dân trong phát hiện, tố giác tham nhũng, tiêu cực…
Nguyễn Hải Hà 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh)
.