Hà Tĩnh: Sơ kết 1 năm hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 25/08/2023, 16:26 [GMT+7]
    Ngày 24/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động. Các đồng chí: Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo; Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Đình Hải, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. 
 
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
    Theo báo cáo tại Hội nghị, sau 1 năm thành lập và đi vào hoạt động, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã triển khai đầy đủ các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Ban Chỉ đạo đã tham mưu, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực. Tập trung chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, kéo dài, được dư luận xã hội quan tâm. Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đã rà soát, quyết định đưa 16 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, tập trung chỉ đạo xử lý. Đến nay, đã đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo 4 vụ án, vụ việc, hiện đang tiếp tục theo dõi, chỉ đạo 12 vụ án, vụ việc. Toàn tỉnh đã khởi tố 7 vụ/30 bị can phạm tội về tham nhũng, trong đó có 25 bị can là cán bộ, đảng viên, số vụ án khởi tố mới tăng 85% so với cùng kỳ năm trước. Số vụ có tính chất phức tạp và số cán bộ, đảng viên, người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm bị phát hiện, xử lý nhiều hơn, công tác phòng ngừa được tập trung thực hiện tốt hơn, bài bản hơn.
 
    Ban Chỉ đạo cũng đã quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, báo chí và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và bám sát chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham mưu, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động của ban chỉ đạo; đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.
    
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận những kết quả đạt được sau 1 năm Ban Chỉ đạo được thành lập và đi vào hoạt động, nhất là thể hiện cả hai mặt “phòng” và “chống”; góp phần quan trọng vào sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, củng cố niềm tin của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp phải xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là trách nhiệm chung của toàn xã hội và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, không phải của riêng một cấp, ngành nào và không phải chỉ là trách nhiệm của các cơ quan tố tụng và Ban Nội chính. Theo đó, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải luôn gương mẫu, quyết liệt, tự soi, tự sửa, nói đi đôi với làm, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Các đơn vị, địa phương, ngành chức năng cần tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh những vi phạm từ đầu; chú trọng xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
 
    Thực hiện có hiệu quả Kết luận 29-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương và Quy định 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức, đảng viên vi phạm, phải được các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc trong chi bộ, trong các cuộc sinh hoạt chuyên môn để từ đó cán bộ, đảng viên luôn tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
                                                                                                 P.V
.