Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thứ Năm, 24/08/2023, 16:32 [GMT+7]
    Ngày 23/8, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến nay; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực; hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy, nhất là các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, theo dõi, đôn đốc xử lý các vụ việc, vụ án, những vụ việc phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tham mưu hoàn thành các kế hoạch kiểm tra, giám sát, các báo cáo định kỳ, chuyên đề đã đăng ký trong Chương trình làm việc hằng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động nắm bắt các vấn đề nổi lên về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn.
 
    Trong đó, chuyển 12 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra và 5 vụ việc qua công tác giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo sang cơ quan Công an để xử lý theo quy định; phát hiện, khởi tố 61 vụ với 260 bị can về tham nhũng (04 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo). Tiếp nhận 4.308 đơn thư của các tổ chức, cá nhân, trong đó có 938 đơn thư đủ điều kiện xử lý, Ban đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 
 
    Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tham mưu rà soát, đánh giá việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng có mặt còn hạn chế. Công tác theo dõi, nắm bắt hoạt động của các cơ quan Khối Nội chính còn chưa sâu; tiến độ tham mưu một số tờ trình, báo cáo với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chậm, chất lượng chưa cao; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện một số kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có lúc chưa thường xuyên…
 
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Nội chính Tỉnh ủy nửa nhiệm kỳ qua. 
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, kịp thời các quan điểm, mục tiêu lớn của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân để nhận thức đúng, đủ và có hành động đúng. Đồng thời, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương để tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời triển khai quán triệt, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.
 
    Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan liên quan trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; tham mưu chỉ đạo triển khai có hiệu quả các quy định của Trung ương về kiểm soát quyền lực, phát hiện, xử lý theo trên tinh thần “không có vùng cấm” của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
                                                                                         Văn Hiếu
.