Sóc Trăng: Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn cấp huyện

Thứ Sáu, 18/08/2023, 16:43 [GMT+7]
    Thực hiện Quyết định số 02-QĐ/BCĐ, ngày 24/7/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sóc Trăng về thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Sắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn kiểm tra số 02 cùng với các thành viên đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
 
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Xuyên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 04 văn bản, Ủy ban nhân dân huyện ban hành 07 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện; Thường trực Huyện ủy tổ chức 03 cuộc làm việc với các cơ quan khối nội chính, tư pháp huyện để kịp thời cho ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; theo đó, đã tổ chức tuyên truyền được 56 cuộc với 986 lượt người dự, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, công khai theo quy định, không gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân; triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với 201 thủ tục hành chính đang áp dụng trên địa bàn huyện; đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế tiêu cực trong thực thi công vụ.
 
    Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra việc thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Năm 2022, trên địa bàn huyện có 300 người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập; trong đó, có 187 người kê khai tài sản thu nhập thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và 113 người kê khai tài sản thu nhập thuộc Ủy ban nhân dân huyện quản lý. Qua công khai kết quả việc kê khai tài sản, thu nhập của 300 cán bộ, công chức, viên chức, chưa phát sinh trường hợp bị phản ánh, kiến nghị.
 
    Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp huyện thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý các vấn đề nổi cộm, phức tạp, bức xúc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực. Trong 6 tháng đầu năm chưa phát sinh nguồn tin tội phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, không phát sinh các vấn đề nổi cộm, phức tạp, bức xúc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phúc tạp, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Tại buổi làm việc các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra cùng với các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề nổi bật liên quan đến công tác phóng, chống tham nhũng, tiêu cực và đề ra một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.
 
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sắc, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được của Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Xuyên trong thời gian qua. 
 
    Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện trong thời gian tới, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Xuyên tiếp tục thực hiện tốt các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; tăng cường chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát để ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực nhất là chủ động thanh tra đột xuất những lĩnh vực nhạy cảm, có dư luận, phản ánh của người dân; kịp thời báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền đối với các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; xử lý nghiêm về mặt đảng, chính quyền đối với các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về tham nhũng, tiêu cực và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.
Bùi Phú Lâm
(Ban nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng)
.