Một số kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên

Thứ Hai, 21/08/2023, 17:23 [GMT+7]
    Trong nửa đầu của năm 2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên (Ban Chỉ đạo) đã tích cực triển khai chương trình công tác năm 2023; các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung quán triệt nghiêm túc quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ và chương trình công tác; triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo giao; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban Chỉ đạo; gìn giữ đoàn kết, đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức và hành động, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Từng thành viên Ban Chỉ đạo đã làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại chính cơ quan, đơn vị mình phụ trách, không để xảy ra sai phạm, tham nhũng, tiêu cực; ban hành 06 công văn của cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
 
Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu, rộng về nội dung Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, chương trình của Ban Chỉ đạo gắn với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; hướng dẫn hệ thống tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Hướng dẫn thực hiện chế độ thông tin báo cáo của Ban Chỉ đạo và các báo cáo, kết luận các Phiên họp, Cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; ban hành quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tủa Chùa và Huyện ủy Mường Nhé; giám sát việc thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng đối với Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Chi bộ Báo Điện Biên Phủ.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đã chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn; dự thảo quy định về quy trình phối hợp trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; phối hợp với các cơ quan, thành viên Ban Chỉ đạo tham mưu cho Ban Chỉ đạo tiến hành 02 cuộc kiểm tra đối với 02 tổ chức đảng, 02 cuộc giám sát đối với 02 tổ chức đảng; chuẩn bị hồ sơ kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực thi hành án dân sự đối với Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Đảng ủy Cục Thuế tỉnh; giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân đối với Ban Thường vụ Thành ủy Điện Biên Phủ; phối hợp với các cơ quan, tổ chức thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức các Phiên họp và Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo theo quy định.
 
    Chỉ đạo các cơ quan tố tụng tích cực phối hợp xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi xử lý; trong đó có vụ án “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” xảy ra tại Trung tâm Quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ; vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại huyện Tuần Giáo; vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 
Tuệ Minh
.