Công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực có bước chuyển biến tích cực

Thứ Sáu, 25/08/2023, 07:21 [GMT+7]
    Tại Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các thành viên ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá, công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực; công tác giám định, định giá tài sản; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm tham nhũng, tiêu cực và một số khâu yếu trước đây nay đã được tập trung chỉ đạo, tạo bước chuyển biến tích cực.
 
Toàn cảnh Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Toàn cảnh Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
    Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo trong 06 tháng đầu năm đã thu hồi hơn 2000 tỷ đồng; từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay đã thu hồi hơn 53.000 tỷ đồng (tăng gấp 2,5 lần so với tài sản đã thu hồi của cả nhiệm kì Đại hội XII). Kể cả tài sản bị tẩu tán ra nước ngoài cũng được thu hồi; điển hình như đã thu hồi gần 2,7 triệu đô la Mỹ và 127 nghìn đô la Singapore của Phan Sào Nam ở nước ngoài. Ban Chỉ đạo đã thành lập 08 Đoàn kiểm tra về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm tham nhũng, tiêu cực và công tác giám định, định gái tài sản để chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục…
 
    Ban Chỉ đạo đã thành lập 08 Đoàn kiểm tra về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm tham nhũng, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản. Qua kiểm tra đã chấn chỉnh, khắc phục nhiều tồn tại, hạn chế, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong lĩnh vực này. Thường trực Ban Chỉ đạo cũng đã tổ chức Hội nghị chuyên đề và có nhiều chỉ đạo để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến trong công tác giám định, định giá tài sản liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. 
                                                                           Thu Hiền
.