Quảng Ngãi: Tăng cường công tác thu hồi tài sản tham nhũng

Thứ Sáu, 28/07/2023, 06:56 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công văn số 44-CV/BCĐ ngày 12/7/2023 để lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh.
 
    Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, kết quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt đã có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả chung của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nên hiệu quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế vẫn còn một số hạn chế, tỷ lệ tài sản thu hồi vẫn còn thấp, một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác này còn chậm được giải quyết.
 
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, điểm cầu Quảng Ngãi
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, điểm cầu Quảng Ngãi
 
    Để khắc phục tình trạng trên và tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng; huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Sở Tư pháp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
 
    Tiếp tục thực hiện nghiêm Chương trình hành động số 11 và các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kết luận, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương liên quan đến công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; chỉ đạo các cơ quan chức năng áp dụng kịp thời các biện pháp tạm giữ, kê biên, phong tỏa, xử lý tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử theo quy định và yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tham gia, phối hợp ngay từ đầu đối với các vụ việc tham nhũng, kinh tế, nhất là đối với những vụ án, vụ việc thuộc danh mục Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, để kịp thời khắc phục hậu quả hoặc khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực.
 
    Tại các Phiên họp định kỳ của Ban Chỉ đạo hoặc khi có yêu cầu, Cục Thi hành án dân sự báo cáo tình hình, tiến độ thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc danh sách Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự trong thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế ngay từ khi xác minh, cho đến khi xử lý tài sản bảo đảm thu hồi tài sản; các cơ quan chức năng phải cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp cho cơ quan thi hành án dân sự; chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thẩm quyền của địa phương, đơn vị; trường hợp cần thiết, thành lập tổ công tác liên ngành để chỉ đạo thực hiện, phối để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.
 
    Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho các cơ quan thi hành án dân sự bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, nhất là công tác thu hồi tài sản trong các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh nói riêng; Giám dốc Sở Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự tham mưu cho Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo những chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là trong giai đoạn tổ chức thi hành án. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thành Long 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
.