Thực hiện đồng bộ giải pháp để "Không muốn", "Không thể", "Không dám", "Không cần" tham nhũng

Thứ Năm, 27/07/2023, 15:06 [GMT+7]
    Ngày 26/7, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp đột phá bảo đảm tính đồng bộ của các nhiệm vụ, giải pháp hướng tới các mục tiêu “không muốn”, “không thể”, “không dám”, “không cần” tham nhũng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”. 
 
    Các đồng chí: PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì Hội thảo; tham dự có đại diện ban, bộ, ngành Trung ương; chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo, chuyên viên các vụ, đơn vị Ban Nội chính Trung ương.
 
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
    Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban Nội chính Trung ương khẳng định, chủ trương, quan điểm, phương châm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 04 “không”; “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực đã được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và lần đầu tiên được khẳng định trong Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và đặc biệt trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã khẳng định rõ chủ trương, quan điểm của Đảng và của người đứng đầu Đảng ta về 4 “không” trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo
    Đồng chí Tổng Bí thư đã phân tích rất rõ về 4 “không” “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, để “không dám” tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể” tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công khai, minh bạch, giám sát, kiểm soát quyền lực, xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm, hoàn thiện chính sách tiền lương để “không muốn” và “không cần” tham nhũng, tiêu cực. Đây là bước tiến mới về nhận thức, về lý luận của Đảng ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kinh nghiệm được đúc rút từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và sự vận dụng sáng tạo kinh nghiệm quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Các đại biểu tham tham dự Hội thảo đã thảo luận, tập trung phân tích những yếu tố bảo đảm tính đồng bộ, những giải pháp đột phá để thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ giải pháp hướng tới các mục tiêu: “Không muốn”, “không thể”, “không dám”, “không cần”; giải pháp đột phá bảo đảm tính đồng bộ của các nhiệm vụ, giải pháp hướng tới các mục tiêu 4 “không” trong quy định của pháp luật Việt Nam; tính đồng bộ của các giải pháp hướng tới bốn mục tiêu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế trong bảo đảm tính đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp hướng tới mục tiêu 4 “không” trong công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.
 
Đồng chí PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại Hội thảo
    Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí PGS. TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tham luận với tâm huyết, chất lượng và rất trách nhiệm của các đại biểu, cung cấp cho Ban Chủ nhiệm Đề tài những thông tin, kiến thức, kinh nghiệm bổ ích. Đồng chí đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu tối đa, nghiêm túc những ý kiến phát biểu của đại biểu trong các tham luận để nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu.
 
    Đồng chí nhấn mạnh, đây là nội dung quan trọng cần được nghiên cứu nghiêm túc, sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn; Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương quan tâm đến Báo cáo tư vấn, qua đó, tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đề xuất những giải pháp mang tính đột phá để đất nước ta dần hướng tới “không muốn”, “không thể”, “không dám”, “không cần” tham nhũng.
Anh Hưng
.