Long An: Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng vặt

Thứ Sáu, 14/07/2023, 16:55 [GMT+7]
    Ngày 13/7/2023, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện kế hoạch số 82-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về công tác phòng, chống tham nhũng vặt trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
    Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện và cấp xã với hơn 4.800 đại biểu.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, thời gian qua dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành Nội chính Đảng, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đặc biệt là phòng, chống “tham nhũng vặt” đạt được một số kết quả nhất định; tình hình tiêu cực, “tham nhũng vặt” trên địa bàn tỉnh bị phản ánh, tố cáo không nhiều, số vụ việc được phát hiện và xử lý ít; tính chất của hành vi vi phạm không nghiêm trọng, mức độ phổ biến ít, thiệt hại kinh tế không nhiều. Cụ thể, từ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ chỉ phát hiện 3 trường hợp có hành vi tham nhũng vặt với số tiền trên 10,8 triệu đồng. Qua đó cho thấy, sau 4 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 82, công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng vặt trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả thiết thực, nhất là trong công tác phòng ngừa; nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và cán bộ, công chức về phòng, chống tham nhũng dần được nâng cao, nhất là người đứng đầu; công tác cải cách hành chính ngày càng đạt được những hiệu quả tích cực; công tác kiểm tra, giám sát thi hành công vụ được thực hiện nghiêm túc.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Long An phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Long An phát biểu tại Hội nghị
    Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn ổn định; cải cách hành chính đạt thứ hạng cao, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cải thiện, công khai, minh bạch, từ đó đã tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh. Những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và “tham nhũng vặt” nói riêng thời gian qua đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ dư luận xã hội và nhân dân. Qua đó, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công cuộc đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan khối Nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các địa phương trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 82 của tỉnh ủy trong 4 năm qua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  nói chung và công tác phòng, chống “tham nhũng vặt” vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, như: Còn tâm lý e ngại trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu vẫn chưa thực sự quan tâm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhất là đối với hành vi “tham nhũng vặt”.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh trao tặng khen thưởng cho các cá nhân và tập thể
Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh trao tặng khen thưởng cho các cá nhân và tập thể

 

    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Long An yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy phát huy tinh thần “ Trung thành, Liêm chính, Bản lĩnh, Tận tụy, Sáng tạo”, tiếp tục chủ động nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các chủ trương, quy định, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hành vi “tham nhũng vặt”. Trong đó, các cấp, ngành cần  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng vặt để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng vặt. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng.
 
    Tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; lấy kết quả việc chấp hành, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tham nhũng vặt làm tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của từng cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra thực thi công vụ để kịp thời ngăn ngừa những hành vi tham nhũng, tiêu cực và phát hiện xử lý nghiêm nếu có vi phạm; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các ngành nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc đối thoại giữa Bí thư cấp ủy với người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng; tăng cường thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ.
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành cần tiếp tục tổ chức thực hiện công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính; các cơ quan, đơn vị, địa phương công bố, công khai đường dây nóng hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và người dân để hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tham nhũng, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính không đúng theo quy định của pháp luật; tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, cơ quan báo chí và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tham nhũng vặt.
 
    Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An trao bằng khen tặng 05 tập thể và 05 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện kế hoạch số 82-KH/TU về phòng, chống tham nhũng vặt trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
Hoàng Hiệp
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An)
.