Hòa Bình: Tăng cường sự lãnh đạo đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc phòng chống oan sai và bỏ lọt tội phạm

Thứ Sáu, 21/07/2023, 06:00 [GMT+7]
    Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 06/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc phòng, chống oan sai và bỏ lọt tội phạm khi điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc hình sự trên địa bàn tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền nhất là tại các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh đã kịp thời xây dựng kế hoạch quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác phòng, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm luôn được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ với nhiều giải pháp, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ hơn, đảm bảo việc giải quyết các vụ án, vụ việc được khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra trường hợp bị oan, sai phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên; đã kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra vụ án hình sự. Công tác cán bộ đảm bảo về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác phòng, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm được các cấp ủy, cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh chú trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả. Qua đó đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội. 
 
Một hội nghị của tỉnh ủy Hòa Bình
Một hội nghị của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Hòa Bình
    Cụ thể, từ tháng 7 năm 2022 đến nay đã giải quyết 675 tin (trong đó khởi tố vụ án hình sự 294 tin, không khởi tố vụ án hình sự 198 tin, tạm đình chỉ giải quyết 178 tin, chuyển các đơn vị khác 05 tin), hiện đang xác minh 164 tin. Tiếp nhận 54 đơn khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự, kiến nghị khởi tố (gồm 38 đơn khiếu nại, 15 đơn tố cáo trong tố tụng hình sự, 01 đơn kiến nghị khởi tố). Kết quả: đã giải quyết 49 đơn (gồm 38 đơn khiếu nại, 10 đơn tố cáo, 01 đơn kiến nghị khởi tố), đang giải quyết 05 đơn tố cáo.
 
    Tổng số vụ án do Cơ quan điều tra trong Công an tỉnh thụ lý, giải quyết là 1.108 vụ/1.531 bị can, trong đó: Án cũ chuyển sang 278 vụ/324 bị can; phục hồi giải quyết 38 vụ/58 bị can; tiếp nhận từ đơn vị khác chuyển đến 05 vụ/08 bị can; tách 14 vụ/03 bị can; phát hiện, khởi tố mới 773 vụ/1.138 bị can. Kết quả giải quyết: đề nghị truy tố 649 vụ/1.104 bị can; tạm đình chỉ 144 vụ/17 bị can; đình chỉ 38 vụ/36 bị can; nhập 11 vụ/05 bị can; chuyển các đơn vị khác 06 vụ/04 bị can; hiện đang điều tra 260 vụ/365 bị can.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm là 1.117 vụ việc. Trong đó: Đã giải quyết 970 vụ việc (gồm: Khởi tố vụ án 483 vụ việc, không khởi tố vụ án 288 vụ việc, tạm đình chỉ 199 vụ việc); đang giải quyết 147 vụ việc. Tổng thụ lý kiểm sát điều tra 1.114 vụ án/1.598 bị can. Trong đó:  Đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố: 667 vụ án/1.183 bị can; đã truy tố 653 vụ án/1.162 bị can;  đã xét xử 617 vụ án/1.131 bị cáo.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 784 vụ/1.943 bị cáo. Trong đó, đã giải quyết 674 vụ/1.300 bị cáo (gồm giải quyết theo thủ tục sơ thẩm là 605 vụ/1.192 bị cáo; giải quyết theo thủ tục phúc thẩm 69 vụ/108 bị cáo), đạt tỷ lệ 85,97%. Việc xét xử các vụ án được thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật, không có vụ án trong kỳ báo cáo để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.
 
    Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác bắt, tạm giữ, tạm giam và điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc hình sự được Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân tỉnh thực hiện đảm bảo theo quy định. Thường xuyên duy trì công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; chủ động kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ các vụ kéo dài thời hạn xác minh, không khởi tố, đình chỉ, tạm đình chỉ để kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót và có văn bản đôn đốc, chỉ đạo giải quyết, rút kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ. 
                                                                         Đoàn Cần
                                                      (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình)
.