Đồng Tháp: Đẩy mạnh công tác chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 14/07/2023, 16:30 [GMT+7]
    Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp tại Phiên họp Quý II/2023 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh ngày 13/7/2023.
 
    Theo báo cáo tại Phiên họp, trong 6 tháng đầu năm 2023, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Nội chính Tỉnh ủy,  Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tỉnh đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Tỉnh cụ thể hoá, triển khai, quán triệt thực hiện và theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung thông báo kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Tỉnh tại các phiên họp Ban Chỉ đạo Tỉnh, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện nghiêm, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; chú trọng hơn công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nổi bật là, tổ chức 02 đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng với hơn 65.000 lượt cán bộ, đảng viên tham dự về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh" và nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực ngày càng quyết liệt hơn, đã chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; xác minh tài sản, thu nhập của 24 người có chức vụ, quyền hạn tại 10 cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đối với 30 người.
 
    Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tiếp tục được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Qua kiểm tra, thanh tra đã kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 5 tỷ đồng; ban hành 16 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 358 triệu đồng; xử lý kỷ luật 14 đảng viên; chuyển cơ quan điều tra 04 vụ việc.
 
    Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo Tỉnh tiếp tục cho ý kiến đưa 01 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo Tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo tỉnh còn một số hạn chế, như: Cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực có trường hợp chưa chặt chẽ, kịp thời; công tác tham mưu của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tỉnh có nội dung chưa sâu, chưa toàn diện, chưa phối hợp chặt chẽ với một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Tỉnh nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023, đó là: Thực hiện nghiêm Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo kết luận kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương; tiến hành kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Tỉnh năm 2023; đẩy nhanh chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; thực hiện chặt chẽ cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực; tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ án, vụ việc cho cấp ủy địa phương.
Ngọc Lợi 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy  Đồng Tháp)
.