Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ Năm, 27/07/2023, 15:59 [GMT+7]
    Sáng 27/7/2023, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028. 
 
    Trước đó, ngày 26/7/2023, Đại hội Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 đã được tổ chức và bầu Ban Chấp hành với 11 đồng chí. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan khóa II, nhiệm kỳ 2019-2023 làm triệu tập viên, để triệu tập Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị này có nhiệm vụ bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan.
 
    Theo quy định, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín các chức danh, theo đó, các đồng chí: Phạm Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giữ chức Chủ tịch Công đoàn Cơ quan; Nguyễn Văn Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan; Trương Thị Hồng Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Mai Xuân Ba, Lưu Văn Khoa làm Ủy viên Ủy ban kiểm tra.
 
Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt
Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt
    Hội nghị giao cho Văn phòng Công đoàn hoàn thiện hồ sơ Đại hội trình Công đoàn cấp trên để sớm có quyết định chuẩn y Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt của Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.
 
Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2023-2028 phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2023-2028 phát biểu tại Hội nghị
    Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2023-2028 thể hiện tinh thần quyết tâm cao, kế thừa truyền thống tốt đẹp của Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương khóa II, những thành công đã đạt được của nhiệm kỳ trước, tiếp tục xây dựng Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương ngày càng đoàn kết, thống nhất, đưa hoạt động công đoàn hướng về cơ sở, hướng về công đoàn viên, người lao động nhiều hơn nữa. Công đoàn Cơ quan phấn đấu tiếp tục là cánh tay nối dài của lãnh đạo Ban và Đảng ủy Cơ quan, đồng thời, với vai trò là cầu nối để công đoàn viên gửi gắm niềm tin, từ đó, gắn kết cán bộ, công chức, viên chức cùng nỗ lực cố gắng thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giúp Ban Nội chính Trung ương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.
Anh Hưng
.