Quảng Bình: Công bố quyết định rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022

Thứ Ba, 30/05/2023, 07:25 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình vừa tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2022. Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình, Trưởng Đoàn rà soát chủ trì Hội nghị.
 
    Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thành viên Đoàn rà soát gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương được rà soát.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị, đại diện Đoàn rà soát đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2022 đối với 37 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
 
    Theo đó, mục đích nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong việc thực hiện công tác thanh tra nói chung và công tác phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng theo quy định của pháp luật. Qua đó, xem xét để kiến nghị chuyển các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; thông qua việc rà soát đối với các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội năm 2021 để đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền những giải pháp nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả hơn đối với công tác thanh tra trong thời gian tới… Việc rà soát được thực hiện nghiêm túc theo Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW ngày 16/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương về tổ chức rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội tại các địa phương.
 
Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh, Trưởng Đoàn rà soát phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh, Trưởng Đoàn rà soát phát biểu tại Hội nghị
    Nội dung, phương pháp rà soát là nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu từng cuộc thanh tra, nhất là Báo cáo kết quả thanh tra, Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo, xử lý của người có thẩm quyền đối với kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và kết luận của Thanh tra Chính phủ (nếu có), từ đó xác định: Những sai phạm cụ thể về kinh tế và trách nhiệm của cá nhân (trong đó, những sai phạm của cá nhân có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng; cá nhân, tổ chức có sai phạm và liên quan); kiến nghị xử lý của Đoàn thanh tra, Kiểm toán nhà nước và Thanh tra Chính phủ, kết luận của người ra quyết định thanh tra đối với sai phạm trên, trong đó kiến nghị xử lý sai phạm có dấu hiệu về tội phạm tham nhũng; quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền đối với kết luận thanh tra (trong đó, xử lý đối với sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng); kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, kết luận thanh tra và văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của cơ quan có thẩm quyền; các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng và có dấu hiệu tội phạm khác mà Đoàn thanh tra không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra và kết luận thanh tra, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền cũng không yêu cầu chuyển cơ quan điều tra; các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng và có dấu hiệu tội phạm khác mà Đoàn thanh tra kiến nghị chuyển cơ quan điều tra nhưng người ra kết luận thanh tra, cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả thanh tra quyết định không chuyển; các kiến nghị khác của Đoàn rà soát về tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Đoàn thanh tra, kết luận thanh tra, kiểm tra và quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Tưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Trưởng Đoàn rà soát nhấn mạnh, thông qua công tác rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra về kinh tế - xã hội và và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh và kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng; xác định được những khó khăn, vướng mắc; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; những giải pháp nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng quan hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội. Đồng thời, qua đó đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng. 
 
    Đồng chí Nguyễn Lương Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được rà soát phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn rà soát trong quá trình rà soát nhằm đáp ứng yêu cầu, mục đích, chương trình, kế hoạch đề ra.
Võ Việt Hùng
.