Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

Thứ Tư, 01/03/2023, 06:55 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức Phiên họp thứ 3 dưới sự chủ trì của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Chỉ đạo). Tham dự phiên họp có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo.
 
    Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thống nhất đánh giá, năm 2022, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời cụ thể hóa lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nâng lên; hoạt động của các cơ quan Nhà nước ngày càng công khai, minh bạch hơn.
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, đồng bộ. Đã khởi tố 14 vụ/37 bị can phạm các tội về tham nhũng (tăng 200% về số vụ, tăng 217% số bị can so với năm 2021). Tổng số tiền các vụ án tham nhũng khởi tố gần 4 tỷ đồng, đã thu hồi trên 2,5 tỷ đồng.
 
    Ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh sớm ổn định tổ chức và bước đầu đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả. Ban Chỉ đạo đã kịp thời ban hành Quy chế làm việc, Quyết định phân công cho các thành viên Ban Chỉ đạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ theo quy định và thống nhất đưa các vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo; Đặc biệt kịp thời nắm bắt, chỉ đạo giải quyết vụ việc. Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ dư luận xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh.
 
    Tại Phiên họp, các thành viên đã thảo luận, cho ý kiến về Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo, chế độ thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nghe báo cáo tiến độ giải quyết  các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý, đề xuất một số vụ án, vụ việc mới vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, quản lý.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhấn mạnh, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của các cấp, các ngành trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực từ tỉnh đến cơ sở theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất ban hành Chương trình công tác gồm 8 nhiệm vụ trọng tâm và 13 nhiệm vụ cụ thể. Trọng tâm là nhanh chóng kết thúc việc theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ việc, vụ án năm 2022, đưa một số vụ án, vụ việc mới vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý. Tiếp tục quán triệt tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, gắn công tác phòng chống tham nhũng với xây dựng Đảng, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, vấn đề được dư luận quan tâm. Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa là nhiệm vụ cấp bách, cũng là nhiệm vụ lâu dài của cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần định hướng dư luận trên địa bàn.
                                                                                                                         Hạnh Nguyên
.