Quảng Ngãi: Cuộc họp thứ 4 Thường trực Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Bảy, 25/02/2023, 06:43 [GMT+7]
    Vừa qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, Trưởng Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo lần thứ 4. Tham dự cuộc họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh và các Thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo.
 
Quang cảnh Cuộc họp
Quang cảnh Cuộc họp
    Tại cuộc họp, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã được nghe Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trình bày báo cáo kết quả theo dõi, chỉ đạo các vụ án, vụ việc; kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo sau Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ 2 đến nay, đồng thời nghe trình bày dự thảo Quy định kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo. 
 
    Phát biểu tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, Trưởng Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nội dung của Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo (Thông báo số 12-TB/BCĐ ngày 23/12/2022). Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã tham mưu triển khai Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo kịp thời; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch cá nhân để tổ chức thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác năm 2023.
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng chống, tham nhũng, tiêu cực yêu cầu Ban Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác PCTN,TC; tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cơ quan chức năng chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Đối với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến góp ý tại cuộc họp hoàn chỉnh Quy định kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; tiếp tục nghiên cứu chủ trương của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tình hình thực tiễn địa phương kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tăng cường lãnh đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; Chuẩn bị đầy đủ các nội dung, tài liệu theo chương trình công tác để phục vụ cho Phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo thời gian tới.
Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
.