Phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre

Thứ Năm, 30/03/2023, 15:12 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre vừa tổ chức Phiên họp thứ 4 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong quý I/2023.
 
    Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thống nhất đánh giá: Trong quý I/2023, các thành viên Ban Chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao đã nỗ lực thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao; hoạt động của Ban Chỉ đạo tiếp tục đi vào chiều sâu, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện, đồng bộ và hiệu quả hơn. 
 
Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tại Phiên họp
    Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, tích cực, khẩn trương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục nỗ lực, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương có sự phối hợp trong công tác chỉ đạo, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ hơn. Các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo quyết liệt, xử lý nghiêm theo quy định, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm chung, tạo sự đồng tình trong người dân, dư luận xã hội, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo công tác triển khai, quán triệt, cụ thể hoá thực hiện kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động kịp thời thông tin, công khai, định hướng dư luận về công tác lãnh, chỉ đạo, kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng, tổ chức đảng triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Tập trung đẩy mạnh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án tham nhũng, tiêu cực; nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
                                                                                     Nguyễn Hiên
.