Thái Nguyên: Nâng cao hiệu quả phối hợp trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Thứ Tư, 29/03/2023, 14:22 [GMT+7]
    Ngày 28/3, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên và Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.
 
    Hội nghị đã thông qua Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Sở Tư pháp; thảo luận, cho ý kiến và thống nhất nội dung của Quy chế trước khi đại diện hai cơ quan ký kết.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Theo đó, Quy chế phối hợp quy định nguyên tắc, trách nhiệm, nội dung và phương pháp phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Sở Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh xây dựng, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tư pháp; về tổ chức và hoạt động của ngành Tư pháp tại địa phương và Đoàn Luật sư tỉnh; tổ chức lấy ý kiến hoặc tham gia ý kiến đối với các đề án có liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tư pháp và cải cách tư pháp; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan nội chính trong việc thực hiện, sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tư pháp và cải cách tư pháp.
 
    Quy chế cũng nêu rõ việc phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, chính sách, pháp luật về lĩnh vực tư pháp, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp trong việc tham mưu tổ chức tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tỉnh ủy; phối hợp trao đổi thông tin, báo cáo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có liên quan chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 2 cơ quan và một số nhiệm vụ khác...
 
    Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Sở Tư pháp có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 
                                                                                        Văn Hiếu
.