Ninh Bình: Một số kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 19/12/2022, 06:53 [GMT+7]
    Tháng 11 năm 2022, Tỉnh ủy Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực, chủ động, quyết liệt triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nổi bật là: Tình hình an ninh chính trị ổn định và giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ nhất là trong thời gian diễn ra Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tăng cường; chú trọng giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11/2022
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11/2022
    Các cấp, ngành đã chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh; công tác phòng chống cháy nổ và các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng được tăng cường và đảm bảo; tình hình vi phạm, tội phạm tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm minh, hoạt động của tội phạm chủ yếu mang tính chất đơn lẻ, bột phát, không có tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, sử dụng vũ khí nóng gây án. 
 
    Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh được tổ chức thực hiện toàn diện, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 65 tổ chức đảng, 76 đảng viên, giám sát 57 tổ chức đảng, 75 đảng viên.
 
    Các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã triển khai các cuộc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm, kịp thời phát hiện, kiến nghị, xử lý các sai phạm. Toàn ngành thanh tra đã tiến hành 36 cuộc, kiểm tra tại 56 đơn vị, cá nhân, đã kết thúc 18 cuộc thanh tra. 
 
    Các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố 66 vụ/122 bị can; truy tố 48 vụ/78 bị can; xét xử 36 vụ/58 bị cáo; giải quyết xét xử 100 vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử được đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.
 
    Sở Tư pháp tham gia góp ý vào 28 dự thảo văn bản theo đề nghị của UBND tỉnh và các sở, ngành; thẩm định 06 dự thảo văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh; tiếp nhận 917 trường hợp đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp; cử Trợ giúp viên pháp lý bào chữa, đại diện ngoài tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 11 trường hợp về lĩnh vực hình sự, dân sự.
 
    Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cấp, các ngành, các địa phương được duy trì và thực hiện nghiêm túc, các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã tiếp 117 lượt công dân, xem xét, xác minh đơn thư khiếu tố thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp. Các cơ quan được giao tham mưu phân loại, xử lý, chuyển đơn khiếu nại, tố cáo theo Quy chế số 07-QC/TU ngày 24/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 89 đơn. Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai đồng bộ việc thực hiện ở cả ba cấp. 
 
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Chỉ đạo) tiếp tục theo dõi, chỉ đạo 02 vụ án, 01 vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã tích cực tham mưu giúp Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác; xây dựng dự thảo Quy định kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị nội dung, phục vụ các phiên họp, cuộc họpBan Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo; chủ động nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.
                                                                                     Bích Hạnh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.