Phú Yên: Triển khai nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 14/11/2022, 07:25 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian tới.
 
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kết quả tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, nhất là các nội dung, nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu tại bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hội nghị tổng kết và Báo cáo số 06-BC/TW ngày 23/7/2022 của Bộ Chính trị. Rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và những hạn chế, khuyết điểm khác do nguyên nhân chủ quan. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm đã được tổng kết từ thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới; kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bám sát các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu trên, xây dựng kế hoạch chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hoặc bổ sung các nhiệm vụ cụ thể về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong kế hoạch công tác hằng năm để triển khai thực hiện có hiệu quả.
                                                                                               P.V
.