Thừa Thiên Huế: Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng

Chủ Nhật, 13/11/2022, 06:51 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng.
 
    Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các tiêu chí chấm điểm thông qua kết quả chấm điểm của Thanh tra Chính phủ năm 2020 và tự chấm điểm năm 2021. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
    Theo Kế hoạch, nội dung đánh giá bao gồm: (1) Các Sở, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về PCTN; (2) Tiếp công dân của người đứng đầu; (3) Thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN năm 2018; (4) Công tác thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn; (5) Kiểm soát xung đột lợi ích; (6) Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; (7) Kiểm soát tài sản, thu nhập; (8) Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (9) Phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài Nhà nước; (10) Phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra, thanh tra, giám sát và giải quyết đơn phản ánh, tố cáo tham nhũng; tiếp nhận thông tin về tham nhũng; (11)  Xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân; (12) Xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; (13) Thu hồi tiền, tài sản tham nhũng.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, đề ra các biện pháp cụ thể để nâng cao điểm số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.
                                                                               Văn Hiếu
.