Đoàn công tác Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc làm việc với Ban Nội chính Trung ương

Thứ Tư, 09/11/2022, 15:58 [GMT+7]
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
Đồng chí Tạ Văn Giang, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Tạ Văn Giang, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp Ban Nội chính Trung ương
Ông Han-Sam-Súc, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng thuộc Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc
Ông Han-Sam-Súc, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng thuộc Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc
Đoàn công tác của Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc
Đoàn công tác của Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc
Đại biểu Ban Nội chính Trung ương làm việc với Đoàn công tác ACRC
Đại biểu Ban Nội chính Trung ương làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc
Đồng chí Tạ Văn Giang, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương và ông Han-Sam-Súc, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, ACRC và đại biểu dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm
Đồng chí Tạ Văn Giang, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương và ông Han-Sam-Súc, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, ACRC và đại biểu dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm

 Đặng Phước

.