Ban Nội chính Trung ương: Triển khai công tác phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc các cơ quan Trung ương theo dõi khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Thứ Năm, 10/11/2022, 23:07 [GMT+7]
    Ngày 10/11/2022, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai công tác thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các đơn vị trực thuộc các cơ quan Trung ương theo dõi khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.
 
    Tham dự Hội nghị có đại diện 19 cơ quan, đơn vị thuộc các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên và đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá các nội dung phối hợp trong công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất về quan điểm, chủ trương, chính sách, định hướng lớn của Đảng trong lĩnh vực nội chính, PCTN, TC và cải cách tư pháp; phối hợp nghiên cứu, thẩm định các đề án lớn trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương liên quan lĩnh vực nội chính, PCTN, TC và cải cách tư pháp; phối hợp trong công tác theo dõi địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị; phối hợp trong công tác tham mưu, tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban chỉ đạo của Trung ương; phối hợp thẩm định nhân sự; trong việc gợi ý kiểm điểm hàng năm đối với ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; phối hợp định hướng thông tin, tuyên truyền về công tác nội chính, PCTN, TC và cải cách tư pháp; phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu về các vụ việc, cán bộ sai phạm được phát hiện thông qua công tác theo dõi địa bàn. Đồng thời, kiến nghị cách thức, phương pháp phối hợp, như: Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về địa bàn; các báo cáo, kết luận khi được Cơ quan chủ quản đồng ý; cử cán bộ, công chức tham dự các cuộc họp, hội nghị của đơn vị; lãnh đạo, cán bộ theo dõi địa bàn của các đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin hoặc tổ chức họp định kỳ…
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu của đại biểu dự Hội nghị. Thời gian tới, đồng chí đề nghị, các cơ quan bám sát nội dung quy chế phối hợp đã ký kết, ý kiến chỉ đạo, kết luận hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các cơ quan ký kết quy chế phối hợp; tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện và theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn việc thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTN, TC và cải cách tư pháp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; chủ động tham mưu, trao đổi thông tin góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giám định, định giá tài sản; đẩy nhanh tiến độ xác minh, xử lý vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; chú trọng phối hợp theo hướng linh hoạt, chất lượng và kịp thời trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến các vụ án, vụ việc, bảo đảm đầy đủ, đúng yêu cầu nhằm nâng cao chất lượng tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo, xử lý; phối hợp trao đổi nghiệp vụ, công tâm khách quan trong thẩm định, tham mưu, đề xuất tham gia ý kiến về công tác cán bộ góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, cán bộ, công chức liêm chính, đủ đức, đủ tài; phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về nội chính, PCTN, TC và cải cách tư pháp; chủ động thông tin về kết quả công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm trên địa bàn; đề xuất xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt; phát huy vai trò các cơ quan, đơn vị truyền thông, báo chí trong việc tuyên truyền pháp luật về PCTN, TC trong tham gia phát hiện vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực… đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương lưu ý, các đơn vị phối hợp cần có sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ; chủ động, trách nhiệm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao; công tác phối hợp phải được quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo và cán bộ, công chức của các đơn vị phối hợp về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phối hợp, trách nhiệm phối hợp, hiệu quả phối hợp; các đơn vị phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, nền nếp nhằm phát huy hiệu quả; chủ động trao đổi thông tin, đồng tâm hợp lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phối hợp; định kỳ tổ chức giao ban nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới.
 
Đồng chí Đoàn Hồng Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Nội chính Trung ương khai mạc Hội nghị
Đồng chí Đoàn Hồng Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Nội chính Trung ương khai mạc Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trao đổi với đại biểu bên lề Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trao đổi với đại biểu bên lề Hội nghị 
Đặng Phước
 
 
.