Ảnh hoạt động của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm, làm việc tại Chile

Thứ Bảy, 22/10/2022, 11:13 [GMT+7]
Đồng chí Phan Đình Trạc làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Chile  Maya Fernández Allende
Đồng chí Phan Đình Trạc làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Chile Maya Fernández Allende
Đồng chí Phan Đình Trạc làm việc với  Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Chile, Hạ Nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Chile – Việt Nam Karol Cariola
Đồng chí Phan Đình Trạc làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Chile, Hạ Nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Chile – Việt Nam Karol Cariola
Đồng chí Phan Đình Trạc làm việc với  Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Chile, Hạ Nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Chile – Việt Nam Karol Cariola
Đồng chí Phan Đình Trạc làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Chile, Hạ Nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Chile – Việt Nam Karol Cariola
Đồng chí Phan Đình Trạc hội kiến với  đồng chí Lautaro Carmona, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Chile (PCCh – Đảng tham gia liên minh cầm quyền)
Đồng chí Phan Đình Trạc hội kiến với đồng chí Lautaro Carmona, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Chile (PCCh – Đảng tham gia liên minh cầm quyền)
Đồng chí Phan Đình Trạc thăm hỏi bà con khu phố nơi đặt Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quân Cerro Navia
Đồng chí Phan Đình Trạc thăm hỏi bà con khu phố nơi đặt Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quân Cerro Navia
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi mít tinh quần chúng trước Tượng đài  Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quân Cerro Navia
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi mít tinh quần chúng trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quân Cerro Navia

 Hoài Nam-P/v TTXVN tại Mỹ Latinh

.