Quảng Ninh: Giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp năm 2022

Thứ Bảy, 12/11/2022, 09:03 [GMT+7]
    Ngày 10/11, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, chủ trì Hội nghị.
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/2/2022 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Kế hoạch số 145-KH/TU ngày 31/3/2022 triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Trung ương.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tập trung vào những nơi có vấn đề mới nổi lên, dư luận quan tâm, những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm. Đã đưa ra một số vụ án, vụ việc vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; xử lý nghiêm một số cán bộ, đảng viên suy thoái. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chủ động xử lý kịp thời những bức xúc, khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng chung của các cơ quan, đơn vị trong khối Nội chính trong thời gian qua. 
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong khối Nội chính tiếp tục quán triệt đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, mới nhất là Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới cùng với các nghị quyết của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chỉnh đốn Đảng.
 
    Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo hướng phòng là chính và hướng về cơ sở. Đẩy mạnh việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử đói với cấp huyện, sở, ngành và cấp xã. Phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc trên địa bàn tỉnh.
                                                                      Văn Hiếu
.