Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh họp định kỳ tháng 10/2022

Thứ Hai, 07/11/2022, 09:03 [GMT+7]
    Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức cuộc họp định kỳ tháng 10/2022. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
 
    Cuộc họp thông qua kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh ở phiên họp trước; nội dung về tiến độ điều tra, xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Thành phố theo dõi, chỉ đạo.
 
Toàn cảnh Cuộc họp
Toàn cảnh Cuộc họp
    Sau khi nghe báo cáo do cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố trình bày và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị Công an Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố chủ động tham mưu, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Các cơ quan tố tụng phải đảm bảo tiến độ điều tra, xử lý theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Thành phố giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản phục vụ cho công tác xác minh, điều tra các vụ án, vụ việc trên địa bàn Thành phố.
                                                                                          P.V
.