Trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam và Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc

Thứ Năm, 10/11/2022, 22:49 [GMT+7]
    Sáng 10/11/2022, tại Trụ sở Tỉnh ủy Hà Nam, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam tiếp và làm việc với ông Han-Sam-Súc, Cục trưởng Cục chống tham nhũng thuộc Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc (ACRC). 
 
    Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) tỉnh Hà Nam; các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị Ban Nội chính Trung ương; cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, đồng thời trao đổi kinh nghiệmvề phòng, chống tham nhũng giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc.
 
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam là cơ quan tham mưu trực tiếp cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh, luôn xác định công tác PCTN, TC là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC.
 
Đồng chí Đào Đình Tùng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh Hà Nam phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Đào Đình Tùng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh Hà Nam phát biểu tại buổi làm việc
    Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh được thành lập, phân công nhiệm vụ, ban hành Quy chế và Chương trình công tác kịp thời và khẩn trương hoạt động hiệu quả; đã tổ chức 02 Phiên họp dưới dự chủ trì của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo; đã chỉ đạo xử lý đối với 06 vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh.
    
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam từ khi tái thành lập đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ công chức trong Ban, qua quá trình công tác đã rút ra được những bài học kinh nghiệm, đó là :(1) Trong công tác PCTN, TC trước hết phải có quyết tâm chính trị cao và phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất của Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC; phải biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN, TC; (2) PCTN, TC là “chống giác nội xâm”, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, “không ngừng”, “không nghỉ” ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực; phải xây dựng cho được cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”, một cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để “không dám tham nhũng” và một cơ chế đảm bảo đề “không cần tham nhũng”; (3) Phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, trong đó, phòng ngừa là chính, cơ bản lâu dài, phát hiện xử lý là đột phá quan trọng.Trong phát hiện, xử lý phải quán triệt nguyên tắc: có vụ việc thì phải xác minh làm rõ; tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó; xử lý nghiêm hành vi tham nhũng và hành vi dung túng, bao che cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng. Việc xử lý phải lấy giáo dục, răn đe, phòng ngừa là chính, kết hợp giữa trừng trị với khoan hồng; đồng thời bảo vệ, khuyến khích những người dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung; (4) Phải gắn công tác PCTN, tiêu cực với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gắn PCTN, lãng phí với xây dựng chỉnh đốn đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phải coi PCTN, TC là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên, nhân dân, cơ quan truyền thông và báo chí, doanh nghiệp trong PCTN, TC; (5) Kiểm soát được việc thực hiện quyền lực Nhà nước, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Ban Chỉ đạo; phát huy vai trò nòng cốt và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả của các cơ quan chức năng PCTN, TC. Ban Chỉ đạo phải thực sự là trung tâm chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động, là chỗ dựa vững chắc để các cơ quan chức năng PCTN, TC thực thi nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN, TC phải có bản lĩnh vững vàng, có dũng khí đấu tranh, trung thực, liêm chính “Chí công vô tư”, thực sự là “thanh bảo kiếm” của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh PCTN, TC; (6) Các giải pháp PCTN, TC phải phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam và truyền thống văn hóa của dân tộc; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài. Đồng thời, phải xây dựng được văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của mỗi ngành, cơ quan, đơn vị…
 
Ông Han-Sam-Súc, Cục trưởng Cục chống tham nhũng thuộc Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc (ACRC) phát biểu tại buổi làm việc
Ông Han-Sam-Súc, Cục trưởng Cục chống tham nhũng thuộc Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc (ACRC) phát biểu tại buổi làm việc
    Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi những kinh nghiệm hay, quý báu về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chia sẻ những chính sách mới về hoạt động chống tham nhũng của Hàn Quốc đặc biệt là những vấn đề về xung đột lợi ích; khuyến khích, bảo vệ người tố cáo tham nhũng; chính sách khen thưởng những cá nhân, tổ chức trong công tác phòng, chống tham nhũng …
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Đình Tùng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh Hà Nam hoan nghênh buổi làm việc với Đoàn công tác của ACRC; khẳng định việc chia sẻ, trao đổi bài học kinh nghiệm rất hiệu quả. Đồng chí bày tỏ sự cảm ơn Ban Nội chính Trung ương đã tạo điều kiện để Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam có cơ hội tiếp và làm việc với Đoàn công tác của ACRC.
    
Hai bên chụp ảnh lưu niệm
Hai bên chụp ảnh lưu niệm
    Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam cũng chia sẻ và vui mừng khi Hà Nam là địa phương có hơn 148 dự án của các doanh nghiệp Hàn Quốc,đầu tư hơn 1,7 tỷ USD, hiện tại đã có 131/148 dự án đã triển khai và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, về cơ bản các doanh nghiệp của Hàn Quốc tuân thủ nghiêm túc các quy định của địa phương, của pháp luật Việt Nam, đảm bảo môi trường lao động ổn định, hiểu quả cao. Đồng chí hi vọng trong thời gian tới Hà Nam tiếp tục thu hút hơn nữa, xúc tiến nhiều hơn nữa cơ hội đầu tư không chỉ từ các doanh nghiệp Hàn Quốc và các doanh nhiệp của các quốc gia khác.
Anh Hưng
.