Phiên họp thường kỳ Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh

Thứ Hai, 17/10/2022, 15:51 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá kết quả đã thực hiện về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
 
    Từ khi thành lập đến nay, sau các phiên họp, Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã và ban hành nhiều văn bản liên quan đến tổ chức hoạt động; thống nhất đưa một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo.
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Các thành viên Ban Chỉ đạo tham dự Phiên họp đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được thời gian qua, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới. 
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu thời gian tới, các thành viên tiếp tục bám sát quy chế hoạt động, chương trình công tác để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cấp ủy, tổ chức đảng, lĩnh vực, địa bàn được phân công; đồng thời tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung tại Thông báo Kết luận số 02-TB/BCĐ, ngày 28/9/2022 của Thường trực BCĐ, nhất là việc giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi của BCĐ và việc xử lý các vụ việc, khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài. (2) Tập trung triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát: TRọng tâm vào địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, nơi có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận trái chiều; trọng tâm là quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; mua sắm, đấu thầu, đấu giá lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; quản lý vốn, tài sản nhà nước, hoạt động quản lý vốn đầu tư, huy động vốn; sách giáo khoa và thiết bị trường học... Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị và tập thể, cá nhân liên quan; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra và kiểm toán. (3)Thành lập các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo tiến hành kiểm tra tại các địa phương, đơn vị về công tác PCTN, TC.
                                                                                           P.V
.