Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lạng Sơn

Thứ Ba, 18/10/2022, 07:23 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lạng Sơn tổ chức phiên họp thứ hai dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo từ khi thành lập đến nay, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
 
    Theo đó, từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã ban hành Quy chế làm việc số 01-QC/BCĐ; Quyết định số 01-QĐ/BCĐ về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; Thường trực Ban Chỉ đạo họp và thống nhất đưa 01 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo, nâng tổng số các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo là 5 vụ án, 4 vụ việc. Đến nay, 3/5 vụ án đã được đưa ra xét xử. 
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan liên quan cần tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC; Hướng dẫn số 25-HD/TW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, các kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh; các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, chế độ báo cáo của cơ quan, đơn vị được quy định tại Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo. Ban Nội chính Tỉnh ủy rà soát, chủ động đề xuất thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng, yêu cầu đã đề ra.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực PCTN, TC. Đặc biệt qua công tác xét xử một số vụ án diện ban chỉ đạo theo dõi, cần thực hiện tốt công tác đánh giá, tổng kết để chỉ ra những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, từ đó có các giải pháp tuyên truyền, cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe góp phần phòng ngừa từ sớm, từ xa không để những vi phạm tương tự xảy ra; tuyên truyền, đấu tranh với các hành vi, luận điệu lợi dụng quyền tự do dân chủ để vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà nước, tổ chức, cá nhân, ảnh hưởng đến công tác PCTN, TC của tỉnh; phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan báo chí và Nhân dân trong đấu tranh PCTN, TC.
 
    Giao các cơ quan tố tụng, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc, vụ án vi phạm trong công tác quản lý đất đai liên quan đến Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.
                                                                                                            P.V
.