Bạc Liêu: Đơn thư khiếu nại mới phát sinh được giải quyết kịp thời

Thứ Sáu, 28/10/2022, 07:53 [GMT+7]
    Trong 9 tháng đầu năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã chủ động triển khai các cuộc thanh tra đúng nội dung, yêu cầu và định hướng, kế hoạch đã được phê duyệt. Qua thanh tra, đã phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm kịp thời, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, công tác đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra và xử lý thu hồi tài sản vi phạm được quan tâm, góp phần chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chính sách, pháp luật.
 
Một hội nghị giao ban của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu
Một hội nghị giao ban của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu
    
    Theo đó, ngành Thanh tra tổ chức 52 cuộc thanh tra hành chính tại 61 địa phương, đơn vị; đã kết thúc 45 cuộc; ban hành kết luận 39 cuộc. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm công; thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý trật tự xây dựng; thanh tra công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, phương tiện phòng, chống dịch Covid-19…
 
    Qua thanh tra, đã phát hiện vi phạm 20,467 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 3,635 tỷ đồng, kiến nghị chấn chỉnh, điều chỉnh, nộp hoàn ngân sách 16,832 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 2 tổ chức và 8 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ liên quan đến mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, phương tiện phòng, chống dịch Covid-19 (đã khởi tố). Đến nay, đã thu hồi (tạm giữ chờ xử lý) 3,458 tỷ đồng/3,635 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 95,1%...
 
    Thanh tra các sở, ban, ngành cấp tỉnh cũng đã tổ chức 476 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.461 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện 358 tổ chức, cá nhân có vi phạm; đã ban hành 320 quyết định xử phạt hành chính với số tiền hơn 1,617 tỷ đồng…
 
    Cùng với đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Ngành Thanh tra đã tham mưu cho thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp nhiều giải pháp và tăng cường chỉ đạo, đôn đốc; nhiều vụ việc khiếu nại của công dân, nhất là đơn, thư khiếu nại mới phát sinh được giải quyết kịp thời. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài được quan tâm thực hiện thường xuyên đã tham mưu cho thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng giải quyết kịp thời những đơn thư, khiếu nại mới phát sinh. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài được quan tâm thực hiện thường xuyên. Chủ động triển khai các cuộc thanh tra đúng nội dung, yêu cầu và định hướng, kế hoạch đã được phê duyệt.
 
    Các cơ quan hành chính tỉnh Bạc Liêu đã tiếp 1.764 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 7 cuộc tiếp với 67 lượt công dân; thủ trưởng các cơ quan hành chính tiếp 124 lượt; còn lại các sở, ban, ngành, các địa phương tiếp 1.573 lượt công dân. Toàn tỉnh cũng đã tiếp nhận hơn 1.300 đơn, trong đó đủ điều kiện xử lý là 874 đơn; đã thụ lý 180 đơn thuộc thẩm quyền.
 
    Ngành Thanh tra của tỉnh đã tham mưu cho thủ trưởng cơ quan hành chính giải quyết được 160/180 đơn. Trong đó, qua đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích, có 29 vụ việc đương sự rút đơn chấm dứt khiếu nại.
 
    Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành thông báo chấm dứt xem xét giải quyết 9 vụ; ban hành văn bản trả lời 6 vụ; ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ các quyết định giải quyết của chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp 3 vụ. Đang triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Ban Chỉ đạo giải quyết yêu cầu, khiếu nại tỉnh 1 vụ.
                                                                                         Hương Giang
.