Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp: Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp

Thứ Hai, 24/10/2022, 15:26 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 07 năm thực hiện Quy chế phối hợp và đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp với Thanh tra Tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh tỉnh Đồng Tháp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chánh Thanh tra Tỉnh, Vương Trí Phong, Giám đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh tỉnh Đồng Tháp. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn của 03 cơ quan và một số đồng chí là lãnh đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Qua 07 năm thực hiện Quy chế, công tác phối hợp giữa 03 cơ quan có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng; Quy chế đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan triển khai thực hiện nhiệm vụ phối hợp được giao; chế độ trao đổi thông tin, xử lý công việc liên quan đến công tác phối hợp được chú trọng, đảm bảo đúng phạm vi, nguyên tắc, trách nhiệm và nội dung phối hợp; mối quan hệ công tác giữa các phòng nghiệp vụ ngày càng được củng cố chặt chẽ hơn. Qua đó, vai trò tham mưu, đề xuất, chất lượng, hiệu quả công tác được nâng lên, góp phần thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan và hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hình ảnh đẹp của địa phương.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợptham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 39 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và 47 báo cáo sơ kết, tổng kết; tham mưu chuẩn bị nội dung tổ chức các hội nghị, cuộc họp sơ kết, tổng kết định kỳ hàng quý, 06 tháng, 9 tháng, năm về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu; tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp 13 kỳ, 65 lượt (với 123 người), ban hành 65 thông báo chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền rà soát, giải quyết khiếu nại của công dân.Chủ trì, phối hợp tiến hành kiểm tra, rà soát 62/65 vụ việc, mời 40/62 lượt công dân đến để thông báo kết quả tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy(trong đó, có 19 vụ người dân thống nhất kết quả kiểm tra, rà soát). Thực hiện 13 cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 13 cuộc kiểm tra, giám sát của Ban trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tham mưu thực hiện kiểm tra, rà soát 986 kết luận thanh tra về kinh tế - xã hội.
 
Quang cảnh Lễ ký Quy chế phối hợp
Quang cảnh Lễ ký Quy chế phối hợp
    Thanh tra Tỉnh đã chủ trì, phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành 20 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Tỉnh. Qua đó, báo cáo kết quả trình Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trên địa bàn Tỉnh những vấn đề tồn tại, hạn chế phát hiện qua thanh tra, tập trung chủ yếu lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng ngân sách, quản lý đất đai, tài chính, đấu thầu,.... Thành lập các đoàn thanh tra lĩnh vực y tế... 
 
    Qua công tác phối hợp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã ban hành 34 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng; phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản tăng cường sự lãnh đạo, quản lý hoạt động kinh doanh mua, bán hàng đa cấp; lãnh đạo, quản lý hoạt động đầu tư tiền ảo, tiền điện tử...
 
    Tuy nhiên, công tác phối hợp vẫn còn một số hạn chế như: Một số nội dung phối hợp đề ra trong Quy chế chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa được thường xuyên, đầy đủ, nhất là phối hợp trong việc trao đổi kinh nghiệm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiểm tra, giám sát và trao đổi thông tin về các dấu hiệu, thủ đoạn tội phạm, tham nhũng trong hoạt động ngân hàng. Việc trao đổi, cung cấp thông tin đối với một số vụ việc, vụ án có lúc chưa đầy đủ, kịp thời. Công tác phối hợp kiểm tra, rà soát, thẩm định, tham mưu người đứng đầu cấp ủy trả lời kết quả sau tiếp dân một số trường hợp còn chậm, tiến độ chỉ đạo giải quyết khiếu nại  chưa kịp thời.
 
    Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy hoan nghênh, chúc mừng những kết quả đạt được trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan; cũng như những tồn tại, hạn chế thời gian qua. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo các cơ quan triển khai, quán triệt đầy đủ nội dung Quy chế phối hợp, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phối hợp, nhất là phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự trong sáng, chân thành, thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau, chia sẻ thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định và hỗ trợ, giúp đỡ nhau thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan.
Ngọc Lợi 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp)
.