Bình Thuận: Nâng cao công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 27/10/2022, 06:46 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 7 năm (2015- 2022) thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh có sự chuyển biến tích cực, từng bước đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả cao. 2 đơn vị cơ bản đã thực hiện đúng nguyên tắc, trách nhiệm và nội dung phối hợp. Theo đó, đã trao đổi, cung cấp kịp thời các thông tin về kết quả công tác chuyên môn, nhất là phối hợp trong việc thực hiện các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân và giải quyết đơn thư, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Từ khi ban hành Quy chế phối hợp đến nay, 2 cơ quan đã phối hợp theo dõi việc xử lý 25 vụ/47 người có dấu hiệu tham nhũng, trong đó có 17 vụ/29 người được phát hiện qua công tác thanh tra và 8 vụ/18 người được phát hiện qua kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, 10 vụ/20 người bị xử lý hành chính, xử lý hình sự 11 vụ/19 người.
 
    Các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu tham luận tập trung vào nội dung công tác phối hợp; phân tích, đánh giá kết quả đạt được; chỉ ra hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn Quy chế phối hợp trong thời gian tới.
 
    Các đại biểu cũng thống nhất đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh tiếp tục phát huy những nội dung phối hợp đã đạt được nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả, đảm bảo việc phối hợp được chặt chẽ, đầy đủ và toàn diện. Trong đó, tiếp tục phối hợp tham mưu, đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng được phát hiện qua thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng… 
 
    Chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin, tài liệu để mỗi cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo hiệu quả thiết thực, sát với yêu cầu thực tiễn của từng cơ quan.
                                                                               Thăng Quyết
.