Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phú Thọ

Thứ Ba, 26/07/2022, 15:11 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phiên họp thứ nhất để thông qua Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên và đề ra chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì phiên họp.
 
    Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thông qua Dự thảo Quy chế làm việc, Dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên và đề ra chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, Ban Chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến công tác phát hiện và tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.
 
Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp
    Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, việc thành lập Ban Chỉ đạo thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ Trung ương đến địa phương.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu từng thành viên Ban Chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, góp phần đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực ở từng địa phương, đơn vị. Trong đó, tăng cường kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực, trong đó lấy phòng ngừa là chính. Đồng thời, rà soát, lựa chọn vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đưa vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 
 
    Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, kịp thời tham mưu ban hành Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện.
                                                                              Quỳnh Trang
.