Công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai

Thứ Tư, 27/07/2022, 16:38 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Đồng Nai vừa công bố Quyết định số 700-QĐ/TU ngày 25/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
 
    Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai được thành lập với 16 thành viên, gồm 1 trưởng ban, 5 phó trưởng ban và 10 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai làm Trưởng ban; 5 phó trưởng ban gồm các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Trung Nhân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đặng Minh Nguyệt, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Huỳnh Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh. Trong đó, ông Trần Trung Nhân là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.
 
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai ra mắt
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai ra mắt
    10 ủy viên của Ban Chỉ đạo là Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc Sở Tư pháp; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (do tỉnh Đồng Nai đang khuyết chức danh Viện trưởng) và một đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
    Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ phát huy phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, nêu gương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiểm soát nội bộ, phòng ngừa sai phạm, trường hợp phát hiện sai phải xử lý nghiêm minh.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, đóng góp vào dự thảo quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ để thông qua tại kỳ họp lần thứ nhất sắp tới. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp các ý kiến và tham mưu thành lập Tổ giúp việc để triển khai nhiệm vụ.
                                                                                            Văn Hiếu
.