Phú Thọ: Tiến hành 27 cuộc thanh tra hành chính tại 81 đơn vị

Thứ Ba, 26/07/2022, 07:25 [GMT+7]
    Sáu tháng đầu năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã tiến hành 27 cuộc thanh tra hành chính tại 81 đơn vị và 409 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 953 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền gần 3 tỷ đồng.
 
    Trong số 27 cuộc thanh tra đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm nay có 24 cuộc theo kế hoạch và 3 cuộc đột xuất. Qua thanh tra phát hiện sai phạm số tiền gần 4,2 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước số tiền gần 2,75 tỷ đồng; kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 500 triệu đồng; kiến nghị khác hơn 1,25 tỷ đồng. Cơ quan thanh tra đã chuyển sang Cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 01 vụ việc theo quy định của  pháp luật.
 
Thanh tra tỉnh Phú Thọ dự Hội nghị trực tuyến ngành Thanh tra
Thanh tra tỉnh Phú Thọ dự Hội nghị trực tuyến ngành Thanh tra
    Thanh tra các sở, ban, ngành đã thực hiện 409 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 953 tổ chức và cá nhân trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, tài nguyên - môi trường, khoáng sản, an toàn giao thông, các hoạt động và dịch vụ văn hóa, y tế...; qua đó phát hiện 182 tổ chức, cá nhân sai phạm số tiền hơn 5,97 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 222 triệu đồng; kiến nghị khác hơn 5,75 tỷ đồng.
 
    Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tiếp 3.123 lượt người, giảm 994 lượt so với cùng kỳ (giảm 24,1%); đã nhận 3.565 đơn, giảm 761 đơn so với cùng kỳ (giảm 17,6%); giải quyết xong 2.029/2.272 đơn thuộc thẩm quyền, đủ điều kiện thụ lý (bằng 89,3%).
                                                                                           P.V
.