Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre họp phiên thứ nhất

Thứ Tư, 27/07/2022, 11:44 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre vừa tiến hành họp phiên thứ nhất, cho ý kiến vào quy chế làm việc và chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Trưởng BCĐ; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Thanh Vân chủ trì phiên họp.
 
    Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe thông qua dự thảo Quy chế làm việc của BCĐ; dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ; dự thảo Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của BCĐ và kèm theo danh sách các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế liên quan đến chức vụ phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, để thảo luận thống nhất đưa vào diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo.
 
Đồng chí  Lê Đức Thọ, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp
Đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp
    Phát biểu tại phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Trưởng BCĐ cho rằng, các đồng chí thành viên đã nghiên cứu kỹ 3 nội dung đã thông qua. Hầu hết các ý kiến góp ý đều làm rõ thêm nhiều vấn đề nội dung đã soạn thảo với tinh thần nghiêm túc, góp ý sâu. Thay mặt BCĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tiếp thu đầy đủ các nội dung góp ý của các thành viên, giao cơ quan soạn thảo bổ sung đầy đủ để hoàn thiện trình BCĐ sớm ký ban hành. Ban Nội Chính Tỉnh ủy xây dựng văn bản để đề xuất quy trình các vụ án phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, quản lý... Việc thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh là cực kỳ quan trọng nhằm tăng cường quản lý, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo để nhắc nhở, thúc đẩy các vụ việc triển khai xử lý nhanh hơn, hiệu quả hơn, nhằm thúc đẩy sự phát triển của tỉnh; đồng thời, phải kiên quyết xử lý nghiêm, đúng pháp luật các vụ việc cụ thể.  Đây là nhiệm vụ quan trọng, các thành viên BCĐ cần có sự nỗ lực lớn hơn, làm hết trách nhiệm của mình.
 
    Đồng chí Trưởng BCĐ yêu cầu: Để đạt được kết quả, BCĐ cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chung sức chung lòng triển khai nhanh các nhiệm vụ được giao. Các thành viên lưu ý, cần nghiên cứu các quy định, xác định rõ phạm vi đối tượng. Rà soát, đánh giá lại các vụ án, vụ việc một cách thận trọng để đưa vào diện theo dõi, quản lý. Chọn các vụ án có trọng tâm, trọng điểm, tiêu biểu, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Nhưng các vụ án không đưa vào diện này, các cơ quan pháp luật cũng vẫn phải tiến hành giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Rà soát, cập nhật thường xuyên lịch họp Thường trực BCĐ, BCĐ để kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc phát sinh… Các thành viên bắt tay vào triển khai ngay nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm Quy chế khi đã ban hành. Làm sao để các vụ án, vụ việc không phức tạp hơn, góp phần tạo sự phát triển của tỉnh.
P.V
.